A 2009. március 26-i közgyűlés határozatai (megtekinthetők a jegyzőkönyvben)

 • 21/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Beszámoló a Magyar Államkincstár ellenőrzésének tapasztalatairól
 • 22/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Szociális Központ dolgozói létszáma növelésének engedélyezése
 • 23/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Okmányiroda tetőfelújítása tárgyában pályázat benyújtása
 • 24/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Óvodák és az általános iskolák 2009/2010. nevelési évi, illetve tanévi beíratási felhívásai
 • 25/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Kötelező önkormányzati nyilvános könyvtári ellátási feladat átadás-átvételéről kötött megállapodás módosítása
 • 26/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Határozat tárgya: „Önkormányzati Társulás a Dél-Balatoni és Sió-völgyi Nagytérség szilárd hulladékai kezelésének korszerű megoldására” társulási megállapodásának jóváhagyása
 • 27/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Beszámoló az Önkormányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 2008. évi működéséről
 • 28/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
 • 29/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Határozat tárgya: Hozzájárulás megyei önkormányzati intézmények átszervezéséhez
 • 30/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Határozat tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
 • 31/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Határozat tárgya: „Év Rendőre” kitüntető cím adományozása
 • 32/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - „Év Tűzoltója” kitüntető cím adományozása
 • 33/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
 • 34/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Közterület-használati ügyben benyújtott fellebbezés
 • 35/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről
 • 36/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Térfigyelő rendszer bővítésének vizsgálata
 • 37/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Jogi és Ügyrendi Bizottság feladat-és hatáskörének bővítése
 • 38/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Beszámoló a Tűzoltóság 2008. évi tevékenységéről
 • 39/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okirata
 • 40/2009. (II.26.) szekszárdi öh. - Tájékoztató az önkormányzat munkáját érintő jogszabályváltozásokról