M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2009. március 26-án (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


NAPIREND

1./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (…..) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 12/2008. (II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(54. sz. előterjesztés)
 
(mellékletek megtekintése...)
(kiegészítés)
(melléklet a kiegészítéshez)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2009. (….) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)
(55. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

3./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ……/2009. (…..) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról 
(71. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről
(73. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009.(….) rendelete a helyi közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 30/1998.(XII.19.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a közszolgáltatási szerződés módosítására
(79. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

6./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a „Szekszárd Város Bora” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről (tervezet)
(52. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

7./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 6/2008. (II.6.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet) 
(57. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

8./ Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2009. (….) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet módosításáról (tervezet)
(56. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

9./ Javaslat a városüzemeltetési és – beruházási, –fejlesztési feladatok, valamint a gondnokság által ellátott feladatok jövőbeni ellátására
(76. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

10./ Javaslat feladat-ellátási megállapodás megkötésére a Szekszárdi Városfejlesztési Kft-vel
(51. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

11./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítására
(49. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

12./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(44. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

13./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervére 
(80. sz. előterjesztés)
 (melléklet mentekintése...)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

14./ Javaslat a „Családsegítő szolgálatok foglalkoztatását elősegítő szolgálatainak fejlesztése” című foglalkoztatási program támogatására
(68. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

15./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
(46. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

16./ Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója 2009-2013
(64. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Fajszi Lajos a Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának elnöke

17./ Javaslat bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására
(66. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető

18./ Javaslat közösségi buszbeszerzés támogatására
(67. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ Közcsatornára történő rákötés 2009. évi támogatási rendszere
(60. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

20./ Javaslat „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban” program keretében pályázat benyújtására
(72. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

21./ Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények átszervezéséről
(74. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető

22./ Javaslat Szekszárd és Medina Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására
(53. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

23./ Javaslat Szekszárd és Sióagárd Közoktatási Intézményfenntartó Társulására vonatkozó megállapodás módosítására
(61. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

24./ Javaslat térfigyelő rendszer bővítésére 
(77. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

25./ A Civil Kerekasztallal kötött együttműködési megállapodás aktualizálása 
(78. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.

26./ Vis maior pályázat benyújtása a Dorogi közben történt pinceomlással kapcsolatban
(65. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

27./ Javaslat feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv (önkormányzati intézkedési terv) jóváhagyására
(63. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

28./ Javaslat a Városi Sport- és Szabadidőközpont igazgatói állásának meghirdetésére
(62. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

29./ Közterület elnevezése
(59. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

30./ Külföldi meghívás
(70. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

31./ Javaslat Fagyöngy utcai telkek értékesítésére
(75. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

32./ Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról
(47. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

33./ Beszámoló a Tolna Megyei Fejlesztési Tanács 2008. évi munkájáról
(48. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

34./ Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(69. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

35./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(50. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Horváth István polgármester

36./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató az Ifjúsági koncepció 2008. évi eredményeinek áttekintéséről

37./ Interpellációk, kérdések

 További napirendi javaslat:

- Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési Elszámoló Szervezetének 2009. évi Közbeszerzési Tervére
(82. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

ZÁRT ÜLÉS:


38./ Javaslat szociális és gyermekjóléti ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(58. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

  

Szekszárd, 2009. március 19.

 

Horváth István
polgármester