M E G H Í V Ó

 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében tartandó ülésére.


Napirend


1./ Szekszárdi Önkormányzat ?/2008.(?.) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló 12/2008.(II.29.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(238. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: megtekint...


2./ Törvényességi észrevétel az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 19/2000.(IX.19.) szekszárdi ör.-re
(234. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

3./ Törvényességi észrevétel a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 29/1991.(XII.23.) rendeletre
(235. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

4./ Javaslat diszpécserszolgálat bevezetésére a szekszárdi központi ügyeleten
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

5./ Felajánlás köztéri szobor elhelyezésére
(240. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

6./ Javaslat az Állami Számvevőszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi, 2005-2006-2007. évekre kiterjedő ellenőrzésére teendő intézkedésekre
(241. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

7./ Javaslat a Wunderland Óvoda "KEOP-2007-5.1.0. energetikai hatékonyság fokozása" pályázatának támogatására
(242. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

8./ Csatlakozási kérelmek a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz
(223. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

9./ Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására
(225. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


10./ Lemondás igénybe nem vett címzett támogatásról
(227. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orbán Attila irodavezető

Letölthető PDF állomány: megtekint...

 


11./ Lemondás igénybe nem vett céltámogatásokról
(228. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Orbán Attila irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

12./ Önkormányzati hozzájárulás megyei intézmény átszervezéséhez
(226. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: megtekint...

13./ Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének módosítására 
(236. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

 

14./ Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programja
(233. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: megtekint... Letölthető PDF állomány: melléklet...

 


15./ Mustármag Családi Napközi önkormányzati támogatás iránti kérelme
(232. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

 

16./ Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történő csatlakozásra
(229. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

17./ Hajléktalan Gondozási Központ épületbővítése
(237. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

18./ Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(239. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József irodavezető
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

19./ Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről
(222. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Letölthető PDF állomány: megtekint...

 

20./ Tájékoztatók:
- Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről (tajekoztato1)

21./ Kérdések, interpellációk


ZÁRT ÜLÉS:


22./ Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok Országgyűlési Biztosának kezdeményezése
(224. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

23./ Javaslat szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására
(230. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára irodavezető


Szekszárd, 2008. szeptember 17.