szekszard_.png
 
Meghívó
 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
2022. február 24. (csütörtök) napján
9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében (Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére
 
 
NAPIREND
 
1.       Javaslat a polgármester 2021. évben igénybe vett szabadságának, valamint 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
2.       Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonban lévő gazdasági társaságai munkaviszony keretein belül foglalkoztatott ügyvezetőinek 2022. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
3.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
4.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2022. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB, OKSI, KCV, SZEKÖF
 
5.       Javaslat szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző, OEVI vezető
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző, OEVI vezető
 
6.       Javaslat a SÉD Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítására a „Szekszárdi Napló” című kiadvány megjelentetése tárgyában, és előirányzat módosítás a „Szekszárdi Vasárnap” című kiadvány havi két alkalommal történő megjelenése fedezete céljából, valamint javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 784/2021. (XII.17.) határozatának módosítására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
 
7.       Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési terve 2020/2/5. és 2021/2. számú módosításának elfogadása
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
8.       Német nemzetiségi tanösvény létrehozása
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: Farkas Pál Györgyné SZNNÖ elnök
Véleményezésre felkérve: GVB, KCV
 
9.       Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól
Előterjesztő: Zaják Rita tanácsnok
Előadó: Zaják Rita tanácsnok
Véleményezésre felkérve: OKSI, SZEKÖF, KCV
Meghívott: Kálóczi Andrea KEF-titkár, szakmai koordinátor
 
10.   Beszámoló az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 2021. évi működéséről, valamint javaslat együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Kajsza Péter elnök
 
11.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……..) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
12.   Kérelem önkormányzati tulajdonban lévő helyiség vételére
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
13.   Javaslat a helyi egyéni-, mikro-, és kisvállalkozásoknak a COVID 19- járvánnyal összefüggésben, vissza nem térítendő – általános csekély összegű („de minimis”) – támogatás nyújtására eredményesen benyújtott pályázatok jóváhagyására, a támogatási megállapodások megkötésére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: PB, GVB
 
14.   Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat között, a köznevelési közfeladat ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyonelemekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításának elfogadására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bagó Anita Szilvia osztályvezető
 
15.   Döntés 30 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával kapcsolatos hatósági szerződés megkötéséről
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
16.   Az óvodák 2022/2023. nevelési évi beíratási felhívása
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: OKSI
 
17.   Javaslat a Wunderland Óvodát érintő tulajdonjog-átruházási szerződésben kikötött elidegenítési és terhelési tilalom fenntartására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bagó Anita Szilvia osztályvezető
 
18.   Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2022. (……..) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól (tervezet)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Biró Gyula aljegyző
Véleményezésre felkérve: SZEKÖF
 
19.   Javaslat személyes közreműködői szerződések megkötésére háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátására
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
20.   Beszámoló a közgyűlési és bizottsági határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
21.   Kérdések, interpellációk
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
22.   A Wosinsky Mór Megyei Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása
(37. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezte: KCV
Meghívott: Pályázó
 
23.   A Szekszárd 2563/8/A/31 és a 2563/8/A/38 hrsz-ú ingatlanok tulajdonjogának rendezése
(30. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Magyar Károly igazgatóságvezető
Előadó: Magyar Károly igazgatóságvezető
Véleményezte: GVB
 
24.   Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(38. számú előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Véleményezésre felkérve: KCV
 
25.   Javaslat Egészségügyi Gondnokság intézményben intézményvezetői megbízás adására
(48. számú előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző
 
Szekszárd, 2022. február 18.
 
 
 
   Ács Rezső
polgármester