Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

Az intézmény:

fenntartója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

hivatalos neve

Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár

rövid neve

Illyés Gyula Megyei Könyvtár

idegen nyelvű megnevezése

„Illyés Gyula” Library of Tolna County

székhelye

7100 Szekszárd, Széchenyi utca 51.

postai címe

7101 Szekszárd, Pf.: 247.

telefonszáma

74/528-100, 74/528-101

telefaxszáma

74/311-834

e-mail címe

tolnalib@igyuk.hu

honlapja

www.igyuk.hu

intézményvezető neve

Liebhauser János igazgató

 

Nyitvatartási idő:

Épület címe

Nyitvatartás

Telefonszám

E-mail

Illyés Gyula Megyei Könyvtár
7100 Szekszárd, Széchenyi utca 51.

hétfő, szerda-péntek:9-18 óráig;
szombat:9-13 óráig;
kedd: zárva

74/528-100

tolnalib@igyuk.hu

Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára
7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 5.

hétfő, csütörtök:9-18 óráig;
szerda, péntek:9-18 óráig;
szombat:9-13 óráig;
kedd: zárva

74/312-209

gyerekkonyvtar
@gmail.com

Fiókkönyvtár
7100 Szekszárd, Dienes Valéria utca 14.

kedd, csütörtök: 17-19 óráig

 

 

Könyvtárhasználati szabályzat (beiratkozási díj, szolgáltatások díja)

Alapító okirat

További dokumentumai és programjai megtalálhatók: www.igyuk.hu