szekszard_.png
Meghívó
            az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
                  2024. április 18-án (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8., I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
Rendkívüli ülés indoka: Az előterjesztésbe szereplő határidős döntések meghozatala
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének megtárgyalása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. pályázatainak jelenlegi helyzetéről, valamint javaslat további lehetőségek felvázolására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
A Gemenc Nagydíj kerékpárverseny támogatásának, szervezésének helyzete a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. érintettsége kapcsán
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató
 
4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Extrém Szakosztályának
működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Koszorú Csaba szakosztályvezető
 
5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Atlétikai Szakosztályának
működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Sherer Tamás szakosztályvezető
 
6. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Tenisz Szakosztályának
működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Steig Csaba szakosztályvezető
 
7. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. Kerékpáros Szakosztályának
működéséről és terveinek bemutatásáról
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
Meghívott: Schneider Gábor szakosztályvezető
 
8. napirendi pont:
A Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme a Balaton Trophy nemzetközi labdarugó tornán való részvételéhez
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
9. napirendi pont:
Az óvodák továbbképzési programjainak felülvizsgálata, beiskolázási tervek
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
10. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda-Bölcsőde vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzése
Előterjesztő: Murvai Árpád elnök
Előadó: Murvai Árpád elnök
 
11. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2023. évi megvalósulásáról-közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gyurkovics János alpolgármester
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2024. április 16.
 
 
Murvai Árpád
      s.k. elnök
 
A kiadmány hiteléül:                                 
                                                                    dr. Holczer Mónika                                                                                                                                                                                      igazgatóságvezető