M e g h í v ó
 
az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság
 
2021. szeptember 27-én (hétfőn) 14:15 órakor tartandó rendkívüli ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje: 14 óra 15 perc
A rendkívüli ülés indoka: Közgyűlési előterjesztések véleményezése
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. számú Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és bölcsődei szolgáltatásra irányuló szakmai programjának, valamint a Kadarka Utcai Mini Bölcsőde mini bölcsődei szolgáltatásra irányuló szakmai programjának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Meghívott: Molnárné Lovász Andrea intézményvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Köztes Átmenetek – a drog” című kiállítás megrendezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Zaják Rita képviselő, tanácsnok
Előadó: Zaják Rita képviselő, tanácsnok
Meghívottak: Kálóczi Andrea KEF szakmai koordinátor
 
3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2021. (……..) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Gábor Ferenc jegyző/Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2021. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
Az óvodák 2020/2021. nevelési évének munkájáról
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Horváth Annamária köznevelési referens
 
 
Szekszárd, 2021. szeptember 24.
 
 
 
Murvai Árpád s.k.
 
 
 
 
elnök
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
dr. Ambrus Gábor
 
 
jogi és bizottsági referens