Ikt. szám: VI/A. 385-7/2017.

 

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2017. június 20-án (kedden) tartandó rendes ülésére

 


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1.    napirendi pont
Beszámoló a Szent Erzsébet Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2016. évi tevékenységéről
(173. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Kálóczi Andrea intézményvezető

2.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 54/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(181. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Lovrity Attiláné Egészségügyi Gondnokság intézményvezető

3.    napirendi pont
Beszámoló a központi orvosi ügyeleti ellátás 2016. évi tapasztalatairól
(137. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Lovrity Attiláné gondnokságvezető

4.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(164. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2017. (……) önkormányzati rendelete  a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) és egyéni választókerületek jóváhagyására
(179. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Smolek Erika kodifikátor

6.    napirendi pont
Javaslat az Esőmanók Tolna Megyei Autistákért Egyesülettel kötendő ingatlan használatának átadására vonatkozó megállapodás jóváhagyására
(172. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász

7.    napirendi pont
Szekszárd Város Aranykönyve 2016.
(167. sz. közgyűlési előterjesztés)    (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

8.    napirendi pont 
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


9.    napirendi pont
Javaslat a VI. sz. háziorvosi körzet főállású közalkalmazotti orvossal történő betöltésére
(170. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10.    napirendi pont
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(168. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11.    napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(169. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2017. június 16.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök