Ikt. szám: VI/A 246-5/2016.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2016. április 26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés

1.    / napirendi pont 
Javaslat a Kék Madár Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

2.    / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről II. forduló (tervezet)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

3.    / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014.(XII.23) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala szervezeti és Működési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4.    / napirendi pont 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5.    / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat jóváhagyására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

6.    / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című konstrukcióban az „Óvoda és bölcsőde fejlesztés Szekszárd Szőlőhegyen” című pályázat jóváhagyására
(110. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

7.    / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15 kódszámú, „Családbarát munkába állást segítő, intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” konstrukcióban a „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című pályázat jóváhagyására
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

8.    / napirendi pont
Javaslat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal „A támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátást és szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése” című pályázat beadásának jóváhagyására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Frey Tímea osztályvezető

9.    / napirendi pont 
Javaslat pályázat kiírására a XIII. sz. felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogára
(114. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10.    / napirendi pont 
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)   (mellékletek)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

11.    / napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13.    / napirendi pont
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

14.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2016. április 22.
 

dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök