Ikt. szám: I.B. 1089-10/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 10. 27-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (I. emelet)
Ideje: 10.00 óra


Nyilvános ülés

1.    / napirendi pont
Tájékoztató Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Sándor elnök

2.    / napirendi pont
Tájékoztató Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Egyesületének tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Garay Zoltánné elnök

3.    / napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné intézményvezető

4.    / napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük     szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. számú rendelet módosításáról
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

5.    / napirendi pont
Tájékoztatás a Humánszolgáltató Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről
(235. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

6.    / napirendi pont
Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről
(236. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

7.    / napirendi pont
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi szekszárdi bölcsődei és családi napközis csoportjainak szakmai programja
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8.    / napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára és kiegészítésére
(203. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ritter Eszter szociális-igazgatási ügyintéző

9.    / napirendi pont
Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata
(230. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető
Előadó: Papp Győző intézményvezető

10.    / napirendi pont
Közgyűlési hozzájárulás a 4. számú vegyes fogászati körzet GHADRI Fogászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részéről történő további működtetéséhez
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

11.    / napirendi pont
Magyar Vöröskereszt Támogatási Kérelme
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Zárt ülés

12.    / napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság intézményvezetői állására pályázati felhívás közzétételére
(237. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

13.    / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződés meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

14.    / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(222. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

15.    / napirendi pont 
Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2015. III. negyedévben hozott, lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető

16.    / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóság vezető


Szekszárd, 2015. október 22.
 


        dr. Tóth Gyula sk.
        SZEB elnök