Ikt. szám: I.B. 1089-1/2015.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2015. 02. 03-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Ideje: 14.00 óra


Nyílt ülés

1. / napirendi pont- 
16. sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Tájékoztató az Újra Dolgozni Tolnában Egyesület működéséről, és a kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Kajsza Péter elnök

2. / napirendi pont- 
21.sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

3. / napirendi pont-
25.sz. közgyűlési előterjesztés
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételérő
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

4. / napirendi pont- 
4.sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Városi Mentálhigiénés Műhely 2015. évi támogatására
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

5. / napirendi pont- 
5 sz. közgyűlési előterjesztés   (melléklet)
Javaslat a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2015. évi támogatására
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető, dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

6. / napirendi pont- 
8. sz. közgyűlési előterjesztés
Javaslat a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás megszüntetésére
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula elnök

7. / napirendi pont- 
28. sz. közgyűlési előterjesztés
Központi ügyelet ellátásra vonatkozó feladat-ellátási megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

8. / napirendi pont-
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. évi munkatervére
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés

9. / napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmek elbírálása
Előterjesztő: Gyergyóiné Fábián Mónika adósságkezelési tanácsadó

10. / napirendi pont
Önkormányzati bérlakáspályázat elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. / napirendi pont-
15 sz. közgyűlési előterjesztés
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. /napirendi pont-
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

13. /napirendi pont-
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2015. január 30.


Dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök