Szám: IV/B/14-6/2017.
 

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2017. május 15. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Csatár 132 terem 
(Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor


NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(138. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(159. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2017. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(160. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)      (könyvvizsgálói vélemény)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2016. évi tapasztalatairól
(145. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Tamási Anna igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2017. (….) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(142. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

6. napirendi pont:
Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az iskolai nyári szünetben
(143. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rieger Beáta pénzügyi osztályvezető
dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Ellenőrzési jelentés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 2016. évben lezajlott ellenőrzésekről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

8. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének elfogadására
(146. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: Ódor János Gábor igazgató

10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatással megvalósuló ingatlan beruházásának támogatására
(139. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Molnár Kata jegyző
Meghívott: Bay Attila elnök

11. napirendi pont:
Javaslat a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására” c. pályázat beadásának jóváhagyására
(41. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

12. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Napközbeni Gyermekfelügyelet alapító okiratának módosítása
(144. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
A Gemenc Természetvédelmi- és Sportegyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása
(40. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
A Tolna Megyei Járműbarát Egyesület 2016. évi Civil keretből kapott támogatási összeg felhasználásának módosítása 
(42. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret Felhívására
(43. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
 

Szekszárd, 2017. május 11.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke