Szám: IV./B/13-14/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. november 21. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(344. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás elfogadásáról
(348. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Javaslat az I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt, HIM-HF16 kódszámú pályázat benyújtására 
(340. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

4. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Tolnai Tájak Íjász Egyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(106. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Alexandra Manea a Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 órakor kerül sor.


5. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület működéséről és terveinek bemutatásáról
(102. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.

6. napirendi pont:
A FITT Lesz Sportegyesület támogatási kérelme
(101. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
Módosítási javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatásra beérkező pályázat elbírálására
(103. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

8. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda pedagógiai programja
(100. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

9. napirendi pont:
Javaslat a beérkezett kérelmek támogatására 
(105. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

ZÁRT ÜLÉS:

10. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Edzője 2016.” díj adományozására
(335. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

11. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Sportolója 2016.” díj adományozására
(336. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

12. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Büszkesége 2016.” kitüntető cím adományozására
(337. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
 


Szekszárd, 2016. november 18.  Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke