Szám: IV./B/13-3/2016.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2016. február 22. napján (hétfőn) tartandó ülésére


Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 8 óra


NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2016. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
(51. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2016. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről (tervezet)
(30. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Pál József igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Javaslat átmenetileg szabad pénzeszköz pénzintézeti lekötésére
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
A Kiemelkedő Művészeti Együttesek 2015. évi munkájának és 2016. évi terveinek áttekintése II.
(19. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Kiemelkedő Művészeti Együttesek vezetői az alábbiak szerint:

I.    Szekszárd Junior Stars    (melléklet)
Meghívott: Cseke Gábor elnök

A napirendi pontra várhatóan 8 óra 30 perckor kerül sor.

II.    Szekszárdi Gitár Egyesület    (melléklet)
Meghívott: Csele Lajos elnök

A napirendi pontra várhatóan 8 óra 40 perckor kerül sor.

III.    Szekszárdi Kamarazenekar 
Meghívott: Borsiczky Iván elnök

A napirendi pontra várhatóan 8 óra 50 perckor kerül sor.

IV.    Szekszárdi Madrigálkórus
Meghívott: Dr. Palkóné Tucsni Katalin elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 órakor kerül sor.

V.    Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület   (melléklet)
Meghívott: Huszár Krisztina elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 10 perckor kerül sor.

VI.    Tücsök Zenés Színpad Egyesület
Meghívott: Kubanek Miklós

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 20 perckor kerül sor.

VII.    Szekszárd Jazz Quartett
Meghívott: Szepesi László elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

VIII.    Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes
Meghívott: Lemle Zoltán elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 40 perckor kerül sor.

IX.    Szekszárdi Német Nemzetiségi Tűzoltó Fúvós Zenekar (Alisca Brass Band)
Meghívott: Baumann Péter elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 50 perckor kerül sor.

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésük szabályairól szóló 3/1994. (II. 1.) KT. rendelet módosításáról (tervezet)
(10. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Smolek Erika kodifikátor
Meghívott: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója 

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 órakor kerül sor.

7. napirendi pont:
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

A napirendi pont tárgyalására várhatóan 10 óra 10 perckor kerül sor.

8. napirendi pont:
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munkájáról
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtandó Szekszárd Szentháromság oszlop restaurálására vonatkozó pályázat jóváhagyására
(39. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

10. napirendi pont:
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár alapító okiratának módosítása
(31. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása
(32. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
A Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítása
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítása
(34. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítása
(45. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
Az óvodák 2016/2017. nevelési évi beíratási felhívása
(35. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

16. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzata
(17. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens

17. napirendi pont:
A Német Színház lakáskérelme
(36. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

18. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszony meghosszabbítására
(62. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző


ZÁRT ÜLÉS:


19. napirendi pont:
Felterjesztés miniszteri elismerés adományozására
(46. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: dr. Horváth Annamária oktatási referens


Szekszárd, 2016. február 19. Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke