Szám: IV. 125-10/2015.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2015. május 26-én (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Remete terem (Szent István tér 10.)
Ideje: 8 óra 30 perc


1. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárd Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet – Liszt Ferencz Zeneiskola)
(118. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
Meghívott: Ágostonné Béres Kornélia tagintézmény vezető

2. napirendi pont:
Tagintézmény-vezetői pályázat véleményezése (Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégiuma és Általános Iskola – kollégium)
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Buri Antalné tagintézmény vezető

A napirendi pontra várhatóan 8 óra 40 perckor kerül sor.

3. napirendi pont:
Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben
(134. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Morvai Szilveszter igazgató

A napirendi pontra várhatóan 8 óra 50 perckor kerül sor.

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(129. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
A kosárlabda Sport Club eredményjelző,-és hangosítási rendszer cseréjére vonatkozó szerződés módosítása
(143. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat a „Nyárnyitó buli a Placcon” rendezvény szervezési költségeinek támogatására
(15elot51. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Halmai-Nagy Róbert igazgató

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi Baka István Általános Iskola a „Kinder+SPORT” program országos döntőjén való részvétel támogatása
(15elot50. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

9. napirendi pont:
Javaslat Bonyhád Völgység Labdarugó Klub által kezdeményezett adománygyűjtési akció támogatására
(15elot 49. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

10. napirendi pont:
Tájékoztatató a 41. Gemenci Nagydíj szervezéséről és részletes programjáról
(15elot52. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Steig Csaba kuratóriumi tag

11. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosítására
(115. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól
(116 sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

13. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten alapító okiratának módosítására
(113 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

14. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsöde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására
(114 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

15. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda alapító okiratának módosítására
(125 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

16. napirendi pont:
Döntés köznevelési intézmények jövőbeni működtetéséről
(132 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

17. napirendi pont:
Javaslat óvodafenntartói jogról szóló köznevelési szerződés megkötésére a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal
(133 sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

A napirendi pontra várhatóan 9 óra 30 perckor kerül sor.

18. napirendi pont:
Óvodák vezetőinek nyári ügyeleti rendje
(15elot47 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

19. napirendi pont:
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 2015/2016. nevelési évi óvodai csoportjainak létszáma 
(15elot48 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

20. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósíásáról
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

21. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(15elot46. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

22. napirendi pont:
Tóth Zsófia támogatási kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

23. napirendi pont:
Tájékoztató a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2014. évi beszámolójának és 2015. évi munkatervének elfogadásáról
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető


ZÁRT ÜLÉS:

24. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Városért a művészet erejével” elismerő cím adományozására
(131. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna

 

Szekszárd, 2015. május 26.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke