Szám: IV. 70-20/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. december 15-én (hétfőn) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 8 óra 30 perc


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014.(….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról (tervezet)
(251. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014 (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014 évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(… sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. napirendi pont:
Javaslat társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
(228. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4. napirendi pont:
Javaslat képviselők delegálására a működő óvodaszékekbe és intézményi tanácsokba
(225. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

5. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda alapító okiratának módosítására 
(226. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

6. napirendi pont:
Javaslat az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány alapító okiratának módosítására
(243. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ álláshelyei számának emelésére 
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Babits Mihály Kulturális Központ alapító okiratának módosítására
(230. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Pályázat a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre
(222. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
(223. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. évi munkaterve
(256. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú Szekszárd, Sport u. 1.C. alatti „sporttelep”, ingatlan hasznosításáról
(231. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése Humán Bizottságának a bizottság keretén lévő pénzeszközeinek átcsoportosítására 
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás kiegészítésére
(14elot96 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
A szekszárdi Jégkorong Szakosztály támogatási kérelme 
(14elot97 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
Az Atlétikai Club Szekszárd támogatási kérelme 
(14elot94 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

17. napirendi pont:
Javaslat beérkezett kérelmek támogatására
(14elot98 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának 2015. évi munkaterve
(14elot99 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök

19. napirendi pont:
Egyebek

 

Szekszárd, 2014. december 12.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke