Szám: IV. 70-13/2014.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2014. július 2-án (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére


 

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri Tárgyaló
Ideje: 7 óra 30 perc


1. napirendi pont:
Javaslat a 2013. évi aranykönyvi bejegyzésekre
(141. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívottak: Németh Judit
Dr. Dobos Gyula
Kis Pál István

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

3. napirendi pont:
A Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten vezetőjének megbízása
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens
Meghívott: Sebestyén Györgyi

4. napirendi pont:
Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói megbízása 
(a közgyűlési előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikoletta

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014 (…) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a SZMJV Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(120. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Javaslat a VÍZ’P’ART Közalapítvány alapító okiratának módosítására
(154. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

7. napirendi pont:
Javaslat lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítására
(151. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

8. napirendi pont:
Javaslat az óvodák 2014/2015. nevelési évi csoportjaira
(139. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

9. napirendi pont:
Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal
(145. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
Javaslat a Kulturális Támogatási Keret felosztására
(14elot56 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

11. napirendi pont:
Erdélyi Z. János kérelmének támogatása
(14elot63 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

12. napirendi pont:
Javaslat a 2014. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására
(14elot68 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

13. napirendi pont:
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium támogatási kérelme a „Megyei környezetvédelmi vetélkedő” megvalósításával kapcsolatban
(14elot66 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

14. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány támogatási kérelme a „Tájsebészeti program” megvalósításával kapcsolatban
(14elot65 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

15. napirendi pont:
A Fáklya SE 2013. évi Tartalék Keretből kapott összeg felhasználás és elszámolási határidejének módosítása
(14elot64 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

16. napirendi pont:
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi működése és 2014. évi terveinek bemutatása
(14elot67 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens
Meghívott: Csillag Balázs

17. napirendi pont:
Javaslat az Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságon való részvétel támogatására
(14elot69 sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens

18. napirendi pont:
Egyebek


ZÁRT ÜLÉS:

19. napirendi pont:
Javaslat kitüntető díjak adományozására
(160. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke


Szekszárd, 2014. június 30.Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke