Szám: IV. 110-14/2012.

MEGHÍVÓ

a Humán Bizottság
2012. október 29-én (hétfőn) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Polgármesteri tárgyaló
Ideje: 8 órakor

1. napirendi pont:
Szakmai beszámoló a 38. Gemenci Nagydíj Kerékpárverseny rendezéséről
(12elot92 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Orosvári János a Gemenci Nagydíjért és a Tehetséges Kerékpárosokért Alapítvány kuratóriumának elnöke
Steig Gábor a Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület elnöke

2. napirendi pont:
A Tolna Megyei Siketek Sportegyesületének támogatási kérelme a Siketek Országos Futsal Bajnokság megrendezésére vonatkozóan
(12elot93 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens

3. napirendi pont:
Javaslat járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyására
(233. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról, és az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól II. forduló (tervezet)
(232. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint a sajátos helyzet meghatározásáról szóló 28/2007. (VI. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (t e r v e z e t)
(229. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

6. napirendi pont:
Javaslat a köznevelési intézményekben 2012-2013. tanévben fizetendő térítési és tandíjakra
(221. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

7. napirendi pont:
Pályázat a hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére
(220. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

8. napirendi pont:
Javaslat a Mecénás Tehetséggondozó Támogatás díjkiosztója reprezentációs költségeinek finanszírozására
(12elot90 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

9. napirendi pont:
A Gyermeklánc Óvoda szervezeti és működési szabályzata módosításának véleményezése
(12elot95 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

10. napirendi pont:
A nevelési-oktatási intézmények munkaterveinek véleményezése
(12elot94 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

11. napirendi pont:
Beszámoló a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról
(12elot69 számú előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12. napirendi pont:
A Gagliarda Kamarakórus Egyesület kérelme
(12elot88 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

13. napirendi pont:
A Keresztény Nevelésért Alapítvány támogatása
(12elot89 számú előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

14. napirendi pont:
Egyebek


Szekszárd, 2012. október 24.

  

Csillagné Szánthó Polixéna s.k.
Humán Bizottság elnöke