Szám: IV/B/74-7/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2018. április 24. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Műszaki tárgyaló (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. emelet)
Ideje: 8 óra 30 perckor

NAPIREND

1. napirendi pont: Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 
(80. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

2. napirendi pont: Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének és a Szekszárdi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről 
(81. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Kiefaber Gábor tű. alezredes, kirendeltségvezető

3. napirendi pont: Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről 
(72. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök 
Meghívott: Bakodi Róbert a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elnöke

4. napirendi pont: Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum munkájának tapasztalatairól 
(83. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető 
Meghívott: Kálóczi Andrea a Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum titkára

5. napirendi pont: A Szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása és programjainak támogatása a KAB-KEF-18-A kódú pályázat önrészének biztosításával 
(90. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester 
Előadó: Majnay Gábor osztályvezető

6. napirendi pont: Javaslat a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 
(93. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

7. napirendi pont: Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft. 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására 
(94. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

8. napirendi pont: A Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club részére tulajdonosi hozzájárulás megadása
(109. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Meghívott: Bay Attila a Szekszárdi Fekete Gólyák Kézilabda Club elnöke

9. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(76. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

10. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(95. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

11. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018.(…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról (tervezet) 
(82. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző 
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

12. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(111. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

13. napirendi pont: Javaslat rendkívüli támogatási igény benyújtására 
(89. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

14. napirendi pont: Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására 
(87. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont: Javaslat a zöldfelület fenntartási vállalkozási szerződés módosítására 
(97. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont: Településrendezési terv részleges módosítása 
(100. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Herr Teréz főépítész

17. napirendi pont: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének .../2018. (…) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 25/2000. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(75. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

18. napirendi pont: Javaslat vis maior pályázat benyújtására 
(101. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

19. napirendi pont: Javaslat a KEHOP-1.2.1. kódszámú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat benyújtására 
(102. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

20. napirendi pont: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására 
(103. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde osztályvezető

21. napirendi pont: Javaslat Várépítő pályázaton való részvételre 
(104. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

22. napirendi pont: Javaslat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre 
(105. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

23. napirendi pont: Javaslat közterület elnevezésére 
(108. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

24. napirendi pont: Javaslat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium Konzorciumi Tagi Tanácsába térségi képviselő illetve képviselő-helyettes választásának jóváhagyására 
(77. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

25 . napirendi pont: Javaslat a 2018. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására 
(92. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

26. napirendi pont: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulás - kérése a Wunderland Óvodában elvégzendő beruházásokhoz és felújításokhoz 
(112. számú közgyűlési előterjesztés - 1. sz. melléklet - 2. sz. melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

27. napirendi pont: Javaslat a 0320/128 hrsz-ú önkormányzati terület művelési ágának megváltoztatására 
(74. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Szegedi Attila bizottsági 
Előadó: Szegedi Attila bizottsági tag

28. napirendi pont: A Korporáció Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(67. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

29. napirendi pont: A Polip Ifjúsági Egyesület közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(68. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

30. napirendi pont: A Szekszárdi Civil Kerekasztal közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(69. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

31. napirendi pont: Az Antritt Event Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(75. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

32. napirendi pont: A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme 
(76. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető 
Előadó: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

33. napirendi pont: A Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme 
(70. számú bizottsági előterjesztés
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

34. napirendi pont: A Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület támogatási kérelme 
(73. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

35. napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról (2018. I. negyedév) 
(71. számú bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök 
Előadó: Kővári László elnök

36. napirendi pont: Tájékoztató a Civil Koncepció 2017. évi megvalósulásáról 
(115. számú közgyűlési előterjesztés - melléklet
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense Önálló képviselői előterjesztés-javaslat

37. napirendi pont: Állítsuk meg Szita Károlyt, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökét 
(99. számú közgyűlési előterjesztés
Előterjesztő: Rácz Zoltán képviselő 
Előadó: Rácz Zoltán képviselő

ZÁRT ÜLÉS:

38. napirendi pont: Javaslat megyei díjak adományozására 
(79. számú közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

Szekszárd, 2018. április 20.

Kővári László s.k.
GPB elnök