Szám: IV./B/11-4/2016.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2016. március 29. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra 

NAPIREND

1. napirendi pont:
Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2015. évi tevékenységéről
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Karaszi Péter tű. alezredes, kirendeltségvezető

2. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről
(91. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Pilisi Gábor r. ezredes, kapitányságvezető

3. napirendi pont:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület tevékenységéről
(37. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Napjának megállapításáról és a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről (tervezet)
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2016. (……) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről I. forduló (tervezet)
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a népegészségügyi támogatásokról (tervezet)
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2016. (……….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Bálint Zoltán a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgatója

8. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(89. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2016. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2004. (III. 1.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet), továbbá javaslat a településszerkezeti terv módosítására
(73. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

10. napirendi pont:
A helyi építészeti értékek védelméről szóló 19/1996. (VI.5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Herr Teréz főépítész

11. napirendi pont:
Javaslat az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-CP-02 jelű pályázat benyújtására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

12. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(85. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Märcz László igazgatóság vezető

13. napirendi pont:
A KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002 azonosító számú, „Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása” című projekt támogatásának növelésének és szakaszolásának jóváhagyása
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat a „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Programhoz ” kapcsolódó pályázat benyújtására
(86. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

15. napirendi pont:
Javaslat az „MLSZ Országos Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

16. napirendi pont:
Javaslat kézilabda munkacsarnok építésének támogatására, valamint az ehhez szükséges telek biztosítására
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

17. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Wigand tér 1. szám alatt” című pályázat jóváhagyására
(75. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

18. napirendi pont:
Az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás megszüntető megállapodásának elfogadása
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

19. napirendi pont:
Javaslat a 2016. évi egyházi közösségi programok és beruházások megvalósításának támogatására
(78. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

20. napirendi pont:
Tájékoztató a Civil Koncepció 2015. évi megvalósulásáról
(94. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester
Előadó: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

21. napirendi pont:
Csapó Zoltánné kérelme
(33. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

22. napirendi pont:
Egészségügyi Gondnokság kérelme
(34. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

23. napirendi pont:
Esőmanók Tolna megyei Autistákért Egyesület közterület-használati díj és pavilon bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelme
(35. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

24. napirendi pont:
Tájékoztatás az Ybl Miklós utca forgalmi rendjével kapcsolatban
(36. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

25. napirendi pont:
Alisca Kompresszor Kft. ingatlanvételi kérelme
(38. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

26. napirendi pont:
Ipari Park forgalmi rendjének felülvizsgálata
(39. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

27. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés SZMJV Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 kódszámú, pályázati konstrukció keretében Előzetes tanulmányok és Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére-kiegészítés” tárgyú pályázati eljárás eredménye, javaslat szerződés módosítására
(40. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Frey Tímea osztályvezető

28. napirendi pont:
Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére
(41. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

29. napirendi pont:
Javaslat önkormányzati út kialakítására
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

30. napirendi pont:
Kérelem önkormányzati ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

31. napirendi pont:
Frei Ferenc és Frei-Kovács Judit ingatlanvételi kérelme
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

32. napirendi pont:
Ajánlat önkormányzati erdők vételére
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető
 

ZÁRT ÜLÉS:

33. napirendi pont:
Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra
(97. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető


Szekszárd, 2016. március 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök