Szám: IV. 59-31/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2015. december 15. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 óra

NAPIREND


1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. működéséről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívottak: Herrné Szabadi Judit a Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. ügyvezetője
        Heimann Zoltán a Hegyközség Nemzeti Tanácsának tagja
        dr. Bodri István a Szekszárdi Hegyközség elnöke
        Eszterbauer János a Szekszárdi Borászok Céhe vezetője

2. napirendi pont:
Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club támogatási kérelme
(290. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 30/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t), továbbá javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződés módosítására
(288. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (……….) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 26/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(266. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének…/2015. (…) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(282. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
(299. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 7/2008. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
(300. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2016. évi illetménykiegészítéséről (t e r v e z e t)
(281. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (t e r v e z e t)
(286. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(302. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

12. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi munkaterve
(289. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(297. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző

14. napirendi pont:
Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól
(301. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Előadó: Varga András osztályvezető

15. napirendi pont:
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a város műszaki nyilvántartási rendszeréhez kapcsolódó közmű-alaptérképi tartalom kiegészítése – III. ütem” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(164. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető 

16. napirendi pont:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. kérelme
(165. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető 

17. napirendi pont:
Máté József kérelme
(166. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető 
 

Szekszárd, 2015. december 11.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök