Szám: IV. 59-28/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság    
2015. november 24. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet) 
Ideje: 13 óra

NAPIREND

1. napirendi pont:
Javaslat a Magyar Művészeti Akadémiához benyújtott „Escher Károly 125-Jubileumi fotókiállítás” című pályázat jóváhagyására
(259. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillagné Szánthó Polixéna elnök
Előadó: Szabó Veronika pályázati referens

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(264. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(265. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(267. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester 

5. napirendi pont:
Javaslat Közbiztonsági Tanácsadó Testület tagjának személyére
(270. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

6. napirendi pont:
Településrendezési terv részleges módosítása
(268. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

7. napirendi pont:
Czövek László ingatlanvételi kérelme
(157. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

8. napirendi pont:
Mészáros Péter ingatlanvételi kérelme
(158. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

9. napirendi pont:
Rotary Club kérelme
(159. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

10. napirendi pont:
Tájékoztatás az Ibolya utca és Kálvária utca közötti lépcsősorok és szennyvíz csatorna vezetékek állapotáról
(160. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)  (melléklet3)   (melléklet4)   (melléklet5)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

11. napirendi pont:
Lisztes-völgyi lőtér használata
(161. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

12. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(162. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
 


ZÁRT ÜLÉS:

13. napirendi pont:
Javaslat „A cikói hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztés eszközbeszerzésekkel” tárgyú projekt ÁFA tartalmának finanszírozására
(272. sz. közgyűlési előterjesztés, mely később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester


Szekszárd, 2015. november 20.


Kővári László s.k.
GPB elnök