Szám: IV. 59-22/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. szeptember 23. napján (szerdán) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza kisterem (Szekszárd, Béla király tér 1.)
Ideje: 8 óra 30 perc

NAPIREND


1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására
(204. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző


Szekszárd, 2015. szeptember 22.


Kővári László s.k.
GPB elnök