Szám: IV. 59-20/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. szeptember 15. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ, Remete Terem (Szekszárd, Szent István tér 10. I. emelet)
Ideje: 13 óra

NAPIREND

1. napirendi pont:
Simon Attila Ferenc és társa elbirtoklási kérelme
(133. sz. bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

2. napirendi pont:
Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör támogatási kérelme
(134. sz. bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

3. napirendi pont:
Alisca Borrend támogatási kérelme
(135. sz. bizottsági előterjesztés - melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök

4. napirendi pont:
Csóka Tamás kérelme közterület-használati díj elengedésére
(136. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Posta Gergely kérelme
(137. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont:
CivilSegéd Alapítvány kérelme
(138. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

7. napirendi pont:
Nagy Ferenc ingatlanvételi kérelme
(139. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

8. napirendi pont:
Heimann Zoltán útvételi kérelme
(140. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Szekszárd Megyei jogú Város Önkormányzata „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú projektjének megvalósításához szükséges irodai fogyóeszközök biztosítására” című közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás eredménye 
(141. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10. napirendi pont:
Egyebek

Szekszárd, 2015. szeptember 11.

Kővári László s.k.
GPB elnök