Szám: IV. 59-15/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. június 30. napján (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ – Parászta terem
Ideje: 13 órakor

NAPIREND

1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(171. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában álló intézményeknél és az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál folyó munkahelyi étkeztetés megszervezéséről szóló 35/2007. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(170. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

3. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …../2015. (……) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(169. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző
Meghívott: Bay Attila ügyvezető igazgató

4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról szóló 7/2002. (IV. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése (tervezet)
(161. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……./2015. (…….) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(174. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és Munkarend) jóváhagyására
(175. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

7. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 
(176. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

8. napirendi pont:
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének mulasztására
(152. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

9. napirendi pont:
Javaslat 2014. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense
Meghívott: dr. Dobos Gyula
Kis Pál István
Németh Judit

10. napirendi pont: 
Javaslat a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásra
(156. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

11. napirendi pont: 
Szekszárd Város stratégiája a kábítószer-terjesztés és fogyasztás megelőzése, visszaszorítása és kezelése érdekében 
(167. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport- és ifjúsági referens
Meghívott: Kálóczi Andrea

12. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(166. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

13. napirendi pont:
Javaslat fedezet biztosítására „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához
(163. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

14. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

15. napirendi pont:
SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(157. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Balogh László elnök

16. napirendi pont:
Beszámoló a nemzetközi kapcsolatokról
(158. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila kommunikációs referens

17. napirendi pont:
Javaslat kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására
(168. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

18. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Közbiztonságért Alapítvány kérelme 
(104. sz. bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök
Meghívott: Csorba Szilárd kuratóriumi elnök

19. napirendi pont:
Hajdú Árpád telek-kiegészítési kérelme
(105. sz. bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd MJV Intézményei víztakarékos adagolókkal – perlátorokkal –történő ellátására
(106. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Palotás Zoltán ügyvezető

21. napirendi pont:
Bogos Pál vételár mérséklési kérelme 
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Farenszki Róbert fekvőrendőr kihelyezésével kapcsolatos kérelme
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23. napirendi pont:
Dr. Farkas Tibor kérelme a Kadarka ltp-i 2 órás parkolási övezet felülvizsgálatára
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24. napirendi pont:
Hermann Ottó utca 31-33. számú lakosok fekvőrendőr kihelyezésével kapcsolatos kérelme
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25. napirendi pont:
Zrínyi utcai lakosok fekvőrendőr eltávolításával kapcsolatos kérelme
(111. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 azonosítószámú, „Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című pályázata megvalósításához szükséges könyvvizsgálói feladatok ellátására”
(112. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

27. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a I. Béla Gimnázium és Kollégium egyes vizesblokkjainak felújítása, valamint a kollégium lapostetejének részleges felújítása”
(113. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

28. napirendi pont:
Szekszárdi Közalkalmazotti Horgászegyesület kérelme
(98. sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

29. napirendi pont:
Padok kihelyezése a Kápolna térre
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

30. napirendi pont:
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. (7100 Szekszárd, Táncsics u. 3.) kérelme II.
(99. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

 

ZÁRT ÜLÉS

31. napirendi pont:
Javaslat városi díjakra, elismerésekre
(154. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

32. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. átvilágításának megtárgyalására
(172. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

 

Szekszárd, 2015. június 25.


Kővári László s.k.
GPB elnök