Szám: IV. 59-11/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. május 07. napján (csütörtök) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Vármegyeháza – Kis Tárgyaló 
Ideje: 14 óra 30 perc


NAPIREND

1. napirendi pont: 
2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázat jóváhagyása és kiegészítő támogatás biztosítása
(100. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: dr. Varga Katalin jegyző

2. napirendi pont: 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának elfogadására
(101. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Az Integrált Területi Program táblázatai 2015. május 7-én délelőtt kerülnek kiküldésre.
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3. napirendi pont: 
„Tervezési szerződés SZMJV Önkormányzata által a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon.” című pályázat keretében kiviteli tervek elkészítésére”
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4. napirendi pont: 
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „DDOP-3.1.2-1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése” című, DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projektjének keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására.” tárgyú pályázati eljárás eredménye
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető
 

Szekszárd, 2015. május 06.


Kővári László s.k.
GPB elnök