Szám: IV. 59-5/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. március 24. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Babits Mihály Kulturális Központ - Palánk terem (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Ideje: 13.00 óra

NAPIREND

1. napirendi pont: 
Beszámoló a Szekszárdi Rendőrkapitányság áldozatsegítési és bűnmegelőzési program keretében végzett tevékenységéről
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Dr. Pilisi Gábor rendőrkapitány

2. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2015. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(70. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

3. napirendi pont: 
Javaslat közterületek elnevezésére
(63. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető

4. napirendi pont: 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására 
(65. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5. napirendi pont: 
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására 
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

6. napirendi pont: 
Javaslat ingatlan használatának átadásáról szóló megállapodás módosítására (Szekszárd, Bartina u. 12/A) 
(68. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Meghívott: Mészáros Andrea ügyvezető kurátor

7. napirendi pont: 
Működési célú támogatás a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM pályázatához
(57. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Berlinger Attila titkár

8. napirendi pont: 
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának elfogadása 
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens

9. napirendi pont: 
Javaslat „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról” c. pályázat megvalósításához szükséges önerő biztosítására
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10. napirendi pont: 
Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerűsítése” (KEOP-2012-5.5.0/B/12-2013-0206) című pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(67. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

11. napirendi pont: 
Hegyközség Szekszárd támogatási kérelme
(52. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

12. napirendi pont: 
„A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer karbantartása.” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(53. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13. napirendi pont: 
Javaslat Szekszárd, Bor utca közvilágítás kiépítésére
(54. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirendi pont: 
„Szekszárd Megyei Jogú Város közterületeinek és csapadékvíz-csatornahálózat patkánymentesítése” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont: 
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a közköltségen történő eltemettetéssel (a továbbiakban: köztemetés) összefüggő kegyeleti szolgáltatás nyújtására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

16. napirendi pont: 
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására.” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményéről
(57. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

 

Szekszárd, 2015. március 20.


Kővári László s.k.
GPB elnök