Szám: IV. 59-3/2015.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2015. február 24. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) Műszaki Tárgyaló
Ideje: 13.00 óra

NAPIREND

1. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(52. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2015. (…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetéséről (tervezet)
(33. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3. napirendi pont: 
Javaslat a Szent Erzsébet Caritas Alapítvány támogatására
(44. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Kovács Jánosné kuratóriumi elnök

4. napirendi pont: 
KT-Dinamic Nkft. kérelme jelzálog bejegyzésére
(45. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

5. napirendi pont: 
Javaslat önerő támogatás biztosítására a Szekszárdi Utánpótlásnevelő Football Club sporttelephely felújítási projektjéhez 
(55. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6. napirendi pont: 
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására
(48. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7. napirendi pont: 
Javaslat az „Adj esélyt az elesetteknek!- Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése” című TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 kódszámú pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására
(47. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

8. napirendi pont: 
Tájékoztató a térfigyelő kamerarendszer működéséről 
(tajekoztato1)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirendi pont: 
Beszámoló a 2014. évi adóigazgatási feladatok ellátásáról és a befolyt bevételekről 
(37. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Kovács Lászlóné osztályvezető

10. napirendi pont: 
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól 
(50. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Meghívott: Kálóczi Andrea intézményvezető

11. napirendi pont: 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének……/2015. (……) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet), valamint javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) jóváhagyására (tervezet)
(53. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Smolek Erika kodifikátor

12. napirendi pont:
Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendő műsorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására
(54. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző

13. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar TÁMOP 4.2.1. pályázatában konzorciumi partnerként történő részvételre
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

14. napirendi pont:
Dr. Beck Zsuzsanna parkolással kapcsolatos kérelme
(23. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirendi pont:
Kovács Malvina részletfizetési kérelme
(24. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirendi pont:
Szabolcska István kérelme
(25. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)   (melléklet3)   (melléklet4)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirendi pont:
Szekszárd, Rövid völgyi ingatlantulajdonosok kérelme út szilárd burkolatú kiépítésére
(26. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18. napirendi pont:
KRESZ táblák felülvizsgálata
(27. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19. napirendi pont:
Kőrösi Magdolna Ybl Mikós utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérelme
(28. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20. napirendi pont:
Stier Andrásné kérelme
(29. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21. napirendi pont:
Szekszárdi Ipari Park Kft. kérelme
(30. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22. napirendi pont:
Zöldtárs Alapítvány 2014. 2. félévi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(31. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Baka György

23. napirendi pont:
Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. támogatási kérelme
(32. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

24. napirendi pont:
Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület támogatási kérelme
(33. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

25. napirendi pont:
Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelme
(34. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26. napirendi pont:
Sebestyén Ferenc kérelme
(35. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2015. évi bérleti díjára
(36. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

28. napirendi pont:
Tóth Imre garázstelek-vásárlási kérelme
(37. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

29. napirendi pont:
Szekszárd és Környéke Általános Ipartestület kérelme
(38. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Gyurkovits Ferenc elnök

30. napirendi pont:
A VIIR Szekszárd ingatlan-nyilvántartási rendszer III. ütem megvalósításának
(39. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2015. február 20.


Kővári László s.k.
GPB elnök