Szám: IV. 120-22/2014.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. szeptember 30. napján (kedden) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.)
Ideje: 8 óra

NAPIREND

1. napirend:
Javaslat a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott „Komfortos és tiszta közterek Szekszárdon” című pályázat jóváhagyására és megvalósítására
(187. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2. napirend:
Közgyűlési felhatalmazás a „Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz szükséges többletforrás biztosítására
(192. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

3. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(193. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

4. napirend:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására
(194. sz. közgyűlési előterjesztés - melléklet1 - melléklet2)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5. napirend:
Javaslat „A területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című”, ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat benyújtására
(191. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

6. napirend:
Tájékoztató a „Szekszárdi Sportcsarnok épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrással kombinálva” projektről
(166. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7. napirend:
Javaslat beléptető rendszer kialakítására a Polgármesteri Hivatalban
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8. napirend:
Telekhatár-rendezéshez kacsolódó vételár meghatározása
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9. napirend:
Nyilatkozat elővásárlási jog gyakorlásáról
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10. napirend:
Koch Ádám és neje telek-kiegészítési kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11. napirend:
Beszámoló a Szekszárdi Polgárőr Egyesület elmúlt egy éves működéséről
(159. számú bizottsági előterjesztés - 2013 - 2014)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Bakodi Róbert elnök

12. napirend:
SZŐLŐ-SZEM Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület kérelméről
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök

13. napirend:
Dr. Sárosi József kérelme ingatlan átadására
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14. napirend:
Bodnár Henrik mozgáskorlátozott tábla áthelyezése iránti kérelme
(162. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15. napirend:
Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola kérelme
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében tisztasági festési munkák elvégzése
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületében informatikai és telefonos rendszer kialakítási munkáinak elvégzése
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18. napirend:
A volt ALLIANZ - Hungária Biztosító épületének villamos hálózat átvizsgálása, felmerülő hiányosságok javítása, érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése.
(165. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 


Szekszárd, 2014. szeptember 26.


Kővári László s.k.
GPB elnök