Szám: IV. 120-12/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. május 28. napján (szerda) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti Műszaki Tárgyaló
Ideje: 8 óra 00 perc

NYÍLT ÜLÉS:

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014.(….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Bay Attila ügyvezető igazgató

2./ napirend
Településrendezési terv módosítása
(az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előadó: Herr Teréz főépítész

3./ napirend
Javaslat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./ napirend
Tolna Megyei Területfejlesztési Program véleményezése
(130. sz. előterjesztés)  (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5./ napirend
Beszámoló Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2013. évi működéséről
(117. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Hajdúné Varga Andrea kistérségi referens

6./ napirend
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(109. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző a Humánszolgáltató Központ igazgatója

7./ napirend
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(108. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám a Szociális Központ igazgatója

8./ napirend
Beszámoló a Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(107. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné gondnokságvezető

9./ napirend
Beszámoló a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(126. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos

10./ napirend
Beszámoló az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás működésének 2013. évi tapasztalatairól
(127. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Fenyőházi Elemér jogtanácsos

11./ napirend
Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi működéséről
(102. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

12./ napirend
Beszámoló a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2013. évi működéséről
(103. sz. közgyűlési előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

13./ napirend
Szekszárd és Környéke Közbiztonságáért Alapítvány kérelme
(111. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Feri Blanka osztályvezető

14./ napirend
Javaslat a 2014. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatásához pályázat benyújtására.
(122. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirend
Sportközpont Nkft. társasági szerződésének módosítása
(132. sz. előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

16./ napirend
„Láthatatlan tapintható” térplasztika elhelyezése a Béla király téren
(119. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

17./ napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával” című, DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú pályázat keretében megvalósult új múzeumi terek használatba vételére
(128. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

18./ napirend
Javaslat külterületi ingatlan értékesítésére
(123. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László GPB elnök

19./ napirend
Javaslat a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylésére
(129. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirend
Ajánlat önkormányzati ingatlan vételére
(77. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirend
Posta Péter és Posta Gergely ingatlanvételi kérelme
(78. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

22./ napirend
Balázs István ingatlanvételi kérelme
(79. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23./ napirend
„Közösségi Kertek Szekszárdon”
(80. számú bizottsági előterjesztés) (melléklet_1) (melléklet_2)  (melléklet_3)  (melléklet_4)  (melléklet_5)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

 

ZÁRT ÜLÉS

24./ napirend
Javaslat üzletrész-átruházási szerződés jóváhagyására
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

24./ napirend
Javaslat szolgáltatási szerződés jóváhagyására
(81. számú bizottsági előterjesztés)
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató


Szekszárd, 2014.május 23.


Kővári László s.k.
GPB elnök
 


További napirendi pont javaslat:

• „Vállalkozási szerződés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt SOFT tevékenységeinek keretében Szekszárd-Szeretem kampány lebonyolítására” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye 
(82. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

• „Vállalkozási szerződés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt SOFT tevékenységeinek keretében városmarketing képzés lebonyolítására” tárgyban kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(83. számú bizottsági előterjesztés) 
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

• Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme
(84. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

• Az Új Nemzedék Központ (7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 6.) kérelme
(85. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

• A Szekszárdi Gitár Egyesület (7100 Szekszárd, Bartina u. 4.) kérelme
(86. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

• Telekhatár-rendezés jóváhagyása
(87. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

• Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi Közbeszerzési Tervének kiegészítésére
(135. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

• Javaslat megállapodás jóváhagyására
(88. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató