Szám: IV. 120-5/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. március 25. napján (kedd) tartandó rendkívüli ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8 óra

1./ napirend
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának kezelésében lévő intézményi és közterületi játszóterek szabványosítása és megújítása” című pályázat megvalósításához többletforrás biztosítása
(42. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

2./napirend
Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(43. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

3./napirend
Településrendezési terv módosítása
(25. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

4./napirend
Wittinger Ágnes dentálhigiénikus kérelme
(47. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Dölles Lászlóné egészségügyi gondnokságvezető

5./napirend
Agóra Rendezvényház szellőzőgépházában lévő elszívó és befúvó rendszerre frekvenciaváltók beszerelési munkái
(44. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./napirend
Megbízási szerződés a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat keretében kivitelezési munkákhoz szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(46. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7./napirend
Tervezési szerződés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú pályázat megvalósításához szükséges kiviteli tervek elkészítésére, valamint a tervezői művezetés elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(48. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

8./napirend
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára nyilvánosság biztosításával, kommunikációval, tájékoztatással kapcsolatos PR-feladatok ellátása a „DDOP-5.1.2/B-11-2012-0002 azonosítószámú projekt megvalósítása során” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye.
(49. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

9./napirend
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 és a KEOP- 5.5.0/A/12-2013-0239 pályázati konstrukció keretében benyújtott „Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I és II” című projektek megvalósítása során szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(45. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

10./napirend
Zeneiskola tetőjavítási munkái
(50. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2014. március 24.

Kővári László s.k.
GPB elnök