Szám: IV. -120/2014

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2014. január 28. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 13.30 óra

 

1./ napirend
Törvényességi felhívás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének óvodafenntartó társulásokkal kapcsolatos 133-134/2013.(V.30.) határozataira
(15. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

2./napirend
Törvényességi észrevétel Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének mulasztására (Alisca Rekultivációs Társulás működése)
(16. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

3./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének ……/2014. (……) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről (tervezet)
(13. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

4./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2014. (….) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(8. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

5./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2014. (….) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(12. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

6./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2014. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(14. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

7./napirend
Javaslat Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására
(21. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

8./napirend
Javaslat a „Szekszárd MJV fenntartható városfejlesztési programjának előkészítése” című pályázat keretében Településfejlesztési koncepció fejlesztési irányainak, valamint az elkészült megalapozó vizsgálat elfogadására
(20. sz. előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

9./napirend
Javaslatok a Szekszárd Településfejlesztési Koncepciójának munkaközi véleményezési dokumentumához
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

10./napirend
Hulladékgazdálkodási pályázat benyújtásának jóváhagyása
(10. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Frei Tímea pályázati referens

11./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi előzetes közbeszerzési tervének jóváhagyására
(7. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

12./napirend
Felhatalmazás a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása (KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) pályázattal kapcsolatos területszerzési eljárások lebonyolítására
(17. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./napirend
GPB ügyrend
(15. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök

14./napirend
Zsók Ambrusné kérelme
(2. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./napirend
A Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Térségi Integrált Szakképző Központ kérelme
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./napirend
A Széchenyi u. 34. sz. társasház kérelme
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./napirend
A Városi Bölcsőde Szekszárd, Perczel Mór utca 4. számú épületének villámvédelmi berendezésének létesítése
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./napirend
Farkas Judit közcsatornára történő rákötés támogatásának átütemezése
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./napirend
Magyar Rákellenes Liga – Szekszárdi Alapszervezetének kérelme
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./napirend
Kun Mária kérelme elővásárlási jog törlésére
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./napirend
Szekszárdi Garay János Gimnázium selejtezés iránti kérelme
(13. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

22./napirend
Balázs István (Szekszárd, Wigand J. tér 14.) kérelme
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

23./napirend
Szekszárd MJV műszaki térinformatikai rendszerének üzemeltetése
(10. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet1)   (melléklet2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

24./napirend
Közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelem Szekszárd, Batthyány utca 28 / C, D, E számú ingatlanokhoz vezető közben
(11. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

25./napirend
Javaslat a város területén levő közvilágítási hálózat aktív elemeinek és a díszvilágítási hálózat működtetésére, zavarai elhárítására és karbantartására vonatkozó Vállalkozási Szerződés meghosszabbítására 
(12. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./napirend
Közcsatornára történő rákötés támogatására érkezett pályázatok értékelés – 2. forduló
(14. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27/napirend
„Megbízási szerződés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” c. pályázat keretében könyvvizsgálói feladatok ellátására”
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

28./napirend
„Szállítási szerződés SZMJV Önkormányzata által a „DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 – A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése” c. pályázat keretében eszközbeszerzésre”- Beépített szekrény”
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

29./napirend
Szüret utca forgalmi rendje
(16. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

30./napirend
Lakossági jelzés az Ybl Miklós utca és Munkácsy utca forgalmi rendjével kapcsolatosan
(17. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

 

Szekszárd, 2014. január 23.

Kővári László s.k.
GPB elnök