Szám: IV. 87-18/2013

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. november 26. napján (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal (Szekszárd, Béla király tér 8.) II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15 óra 

1./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014-2016. évi költségvetési koncepciója
(262. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

2./ napirend
Tájékoztató a 2013. évi költségvetés I –III. negyedévi gazdálkodásáról 
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

3./ napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(270. számú közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

4./ napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
(272. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

5./ napirend
Javaslat társulások működési költségeihez hozzájárulás biztosítására
(263. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóságvezető

6./ napirend
Rizling u. 11. számú ingatlan mögötti gépkocsibejáró bővítéséhez kért elvi közútkezelői hozzájárulás
(141. számú bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirend
Kovács Ferencné ingatlanvételi kérelme
(154. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

8./ napirend
Bilecz Ferenc kérelme
(155. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirend
Lemle Béláné VII. sz. választókörzet képviselőjének kérelme
(156. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirend
Simon Péter István kérelme
(157. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirend
„Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére II” c. pályázat keretében” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(158. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

12./ napirend
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűnmegelőzési Egyesület kérelme
(159. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Balogh László elnök

13./ napirend
SZMJV Önkormányzata 1. számú Óvoda Kindergarten (Wossinsky ltp.-i, óvoda) közegészségügyi ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok miatti burkolás és PVC javítás munkáinak elvégzése
(160. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirend
Rotary Club kérelme
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Kővári László elnök

15./ napirend
Református Egyház kérelem
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Kővári László elnök


Szekszárd, 2013. november 21.

 

Kővári László s.k.
GPB elnök

 

További napirendi pont javaslat:

 

• Beszámoló a Wunderland Kindergarten teraszának felújításáról
(145. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök

• Uzsák András ingatlanvételi kérelme
(161. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

• Spurkerék Modellező Sportegyesület kérelme
(162. számú bizottsági előterjesztés)  (melléklet)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

• Erkel F. u. tulajdonjogi helyzete
(163. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető

• Ajánlat külterületi ingatlanok vételére
(164. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető