Szám: IV. 87-10/2013.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2013. május 28-án (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

ZÁRT ÜLÉS:

1./napirend
Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(123. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Kővári László FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

2./napirend
A Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(124. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
Ács Rezső FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

3./napirend
A Szekszárdi Városfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(125. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kerekes László ügyvezető igazgató
Fajszi Lajos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

4./napirend
A Szekszárdi Turisztikai Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(126. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

5./napirend
A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(127. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
Gárdi Gábor FB elnök
Ribling Júlia könyvvizsgáló

6./napirend
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(128. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató
Kerekes Csaba FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

7./napirend
A Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója
(129. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bay Attila ügyvezető igazgató
Dr. Balás Ákos FB elnök
Simon Józsefné könyvvizsgáló

8./napirend
Beszámoló a Caminus Tüzeléstechnikai Kft. 2012. évi tevékenységéről
(130. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Huszár Tibor ügyvezető igazgató

9./napirend
Beszámoló a KT-Dinamic Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységéről
(131. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Tóth Ferenc ügyvezető igazgató

10./napirend
Beszámoló az Ipari Park Kft. 2012. évi tevékenységéről
(132. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

11./napirend
Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására
(144. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

12./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2013. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 9/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(136. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Pál József igazgatóságvezető

13./napirend
Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrend és munkarend) módosítására 
(153. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

14./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(154. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

15./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….)önkormányzati rendelete az építményadóról szóló 18/2012.(IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(142. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

16./napirend
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2013. (….)önkormányzati rendelete a telekadóról szóló 19/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)
(141. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kovács Lászlóné osztályvezető

17./napirend
Javaslat a Szekszárd-Szedres- Medina Óvodafenntartó Társulás létrehozására
(148. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Dr. Horváth Annamária oktatási referens

18./napirend
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
(161. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens

19./napirend
A Béla király téri 1848-as szobor pályázatának lezárása 
(152. sz. közgyűlési előterjesztés) 
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész

20./napirend
A víziközműrendszer átalakításával, az új víziközmű-szolgáltató működésének megkezdésével kapcsolatos döntések meghozatala
(159. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

21./napirend
Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása
(160. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

22./napirend
Biztosíték nyújtása a Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület TDM-pályázatához
(140. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Berlinger Attila titkár

23./napirend
Önkormányzati biztosíték nyújtása egyes sportszervezetek TAO pályázatához
(158. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Csillag Balázs ügyvezető igazgató

24./napirend
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” című pályázat kapcsán biztosíték nyújtására 
(162. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

25./napirend
Földes János fekvőrendőr elhelyezés iránti kérelme
(78. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

26./napirend
EPSOL Kft. mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(79. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

27./napirend
A Polip Ifjúsági Egyesület (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.) kérelme
(80. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

28./napirend
A Kosárlabda Sport Club kérelme
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Asztalos Adrienn sport és ifjúsági referens


Szekszárd, 2013. május 24. 
 

Kővári László s.k.
GPB elnök