Szám: IV. 50-30/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. október 9-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 15 óra

NAPIREND


1./ napirendi pont
Támogatási kérelem áramtöltő állomás létesítésére
(161. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Sebestyén Ferenc kérelmező

2./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére pénzügyi-számviteli rendszer beszerzése és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredménye
(156. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Mechlerné Letenyei Hédi közbeszerzési referens
Tamási Anna osztályvezető

3./ napirendi pont
Javaslat Katonáné Sütő Ágnes kérelmének újratárgyalására
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
/Az előterjesztés a 2012. július 31-i ülésre kiküldésre került/

4./ napirendi pont
Az Alisca Terra Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) kérelme
(157. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

5./ napirendi pont
Kemény Sándor utca járda helyreállítása, gépkocsi bejárók betonozása, padka nyesése
(159. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

6./ napirendi pont
A SZOKI Kereskedelmi és Oktatási Kft (7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.) kérelme
(160. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Heimann Zoltán ingatlanvételi kérelme
(162. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Beszámoló a városüzemeltetési előirányzat I-III. negyedévi alakulásáról
(163. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

9./ napirendi pont
Szekszárd város területén elvégzendő vízelvezető tisztítási munkálatok 
(164. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

10./ napirendi pont
Balogh András (7100 Szekszárd, Sárköz u. 29.) kérelme
(165. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
A 3981/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésének előkészítése
(158. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető


Zárt ülés

12./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
/Az előterjesztés a 2012. augusztus 28-i ülésre kiküldésre került./

Szekszárd, 2012. október 05.Kővári László s.k.
GPB elnök