Szám: IV. 50-26/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. augusztus 21-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 8.30 óra

1./ napirendi pont
Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Víz-és Csatornamű Kft. ügyvezetője részére szerződések megkötéséhez
(178. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester 
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont
Javaslat a szekszárdi 3802, valamint 3789/3 hrsz-ú sportcélú ingatlanok hasznosítására
(179. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

3./ napirendi pont
1784 hrsz-ú Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. alatti ingatlan járások kialakításával összefüggésben történő felajánlásáról 
(181. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető

4./ napirendi pont
Javaslat a 128/2012. (VI.28.) szekszárdi öh. módosítására
(177. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

5./ napirendi pont
Pályázat benyújtása a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz
(173. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

6./ napirendi pont
Közgyűlési felhatalmazás a Megbízási szerződés a DDOP-4.1.1./C-09-2f-2010-0001 azonosítószámú, „Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése” c. pályázat keretében megvalósításra kerülő I. ütemhez (Béla király tér rekonstrukciója, a Vármegyeháza kertjének átalakítása, továbbá a Piac térrel határos Vár köz burkolatának felújítása) kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátásához szükséges többletforrás biztosítására
(182. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Farkas Éva osztályvezető

7./ napirendi pont
Javaslat pályázat benyújtására „Közvilágítás energiahatékonysági korszerűsítése” tárgyában
(180. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Vida Péter (Szekszárd, Napfény u. 27/A. sz. alatti lakos) kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

Szekszárd, 2012. augusztus 17.


Kővári László s.k.
GPB elnök