Szám: IV. 50-14/2012.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2012. április 24-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra

1./ napirendi pont
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi munkájáról 
(84. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Meghívott: Misóczki Anikó munkaszervezet vezető

2./ napirendi pont
Javaslat a KT-Dinamic Nkft-vel kötött vállalkozási szerződések módosítására
(88. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Tóth Ferenc a KT-Dinamic Nkft. ügyvezetője

3./ napirendi pont
Javaslat a JASZLICE Családsegítő Közhasznú Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés módosítására
(81. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Meghívott: Csausity Éva Jaszlice Alapítvány képviselője

4./ napirendi pont
Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. kérelme a Szekszárdi Szüreti Napok 2012. keretében megrendezendő „Szekszárd Borvidék dűlői” c. fotópályázat lebonyolításának támogatására
(56. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Herrné Szabadi Judit a Szekszárd Borvidék Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

5./ napirendi pont
Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat helyiséghasználatra vonatkozó kérelme
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető
Kálóczi Andrea a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat vezetője
Bálint Zoltán Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője

6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kedvezményezetti körbe vonása a Vis Nova pályázati projekt esetében 
(96. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Farkas Éva osztályvezető

7./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2000.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata (Ügyrend és munkarend) módosításáról
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

8./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2012. (….) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 31/2011. (V.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

9./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkoló helyek biztosításáról szóló 41/2011. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(102. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző

10./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Városban a fogorvosi alapellátás és az ahhoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésének felülvizsgálata
(62. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Majnayné Sajben Anna igazgatóság vezető
Dr. Főfai Klára hivatalvezető
Meghívott: Dölles Lászlóné Egészségügyi Gondnokság vezetője

11./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésről szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(104. sz. közgyűlési előterjesztés)  (mellékletek)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

12./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének……/2012. (…..) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (kiegészítő melléklet) (könyvvizsgálói jelentés1) (könyvvizsgálói jelentés 2)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

13./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …../2012. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 9/2012. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) 
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)   (könyvvizsgálói jelentés)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

14./ napirendi pont
Önkormányzati nyilatkozat a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti 1246/2 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
(89. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Göttlinger István aljegyző

15./ napirendi pont
Javaslat a Sió-Dunamenti Víziközmű Társulás társulási megállapodásának módosítására
(95. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső alpolgármester

16./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására
(103. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

17./ napirendi pont
Megállapodás egyes önkormányzati tulajdonban lévő gyermektáborok üzemeltetésére
(105. sz. közgyűlési előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Horváth István polgármester

18./ napirendi pont
Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(90. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

19./ napirendi pont
Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2011. évi munkájáról
(91. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

20./ napirendi pont
Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében korszerű laboratóriumi gyakorlatok oktatására felkészítő akkreditált képzés lebonyolítására tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens

21./ napirendi pont
Javaslat a TÁMOP 3.1.3-11/2 kódszámú „A természettudomány oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítására a közoktatásban” c. pályázaton történő részvételre
(100. sz. közgyűlési előterjesztés)
Az előterjesztés később kerül kiküldésre.
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya pályázati referens

22./ napirendi pont
Nagyné Horváth Mária behajtani tilos tábla kihelyezési kérelme
(55. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóság vezető

 


Zárt ülés:
 

23./ napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(83. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Haag Éva alpolgármester

 

Szekszárd, 2012. április 21.
 

Kővári László s.k.
GPB elnök