Szám: III. 79-52/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. december 20-án (kedden) tartandó rendkívüli ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra

1./ napirendi pont
„Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának és intézményeinek munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatainak ellátására” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(181.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

2./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata számára SWOT analízis készítése, energetikai szakértői szolgáltatás nyújtása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens

3./ napirendi pont
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a „TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010 – Agóra Szekszárd – A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza Multifunkcionális Közösségi Központ Kialakítása” című projekt keretében projektszintű könyvvizsgálói feladatok ellátására tárgyú értékhatár
(182. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

4./ napirendi pont
Megbízási szerződés a TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 azonosítószámú Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében projektszintű könyvvizsgálói feladatok ellátására tárgyú értékhatár alatti beszerzési eljárás eredménye
(183. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási referns
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

5./ napirendi pont
Javaslat a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Ügyrendjének jóváhagyására
(176. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens

6./ napirendi pont
Gyalogátkelőhely létesítése a Szent I. – Augusz I. – Arany J. utca kereszteződésben
(177. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

7./ napirendi pont
Hász Tímea mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(178. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

8./ napirendi pont
Heimann Ferencné mozgáskorlátozott tábla kihelyezése iránti kérelme
(179. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

9./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. évi munkatervére
(180. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens


Szekszárd, 2011. december 16.

Kővári László s.k.
GPB elnök