Szám: III. 79-43/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. október 18-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra


1./ napirendi pont
Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére 
(245. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Feri Blanka osztályvezető
Meghívott: Simonné Váradi Zsuzsanna TOSINA Egyesület szakmai vezető
Fábián László TOSINA Egyesület elnök
Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. ügyvezető igazgató

2./ napirendi pont
Árajánlat térfigyelő rendszer kiépítésére és szolgáltatásra
(121. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Soós László Tarr Kft.
Fazekas Gábor OKTEL Kft.

3./ napirendi pont
Kérelem egyes ingatlanok szőlő termőhelyi kataszterbe vonásáról
(120. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész

4./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …./2011.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(242. sz. előterjesztés  Mellékletek:--1-- --2-- --3--)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

5./ napirendi pont
Javaslat a Városi Sport-és Szabadidőközponttal kapcsolatos alapítói döntések meghozatalára
(243. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző

6./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi Közbeszerzési Tervének módosítására
(246. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

7./ napirendi pont
„Szállítási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára
(125. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens
Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens

8./ napirendi pont
„SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(117. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Szabó Veronika pályázati referens

9./ napirendi pont
Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme
(100. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Az előterjesztés a 2011. szeptember 20–i ülésre kiküldésre került.)

10./ napirendi pont
Eigner György telekhatár-rendezése
(114. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

11./ napirendi pont
Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme
(115. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

12./ napirendi pont
Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme
(116. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./ napirendi pont
Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme
(118. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirendi pont
Naszvadi Henriett kérelme
(119. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirendi pont
Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme
(122. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Okmányiroda épületének homlokzatfelújítási munkáinak elvégzése és kivitelezési dokumentáció készítése
(123. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./ napirendi pont
„Vállalkozási szerződés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(124. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme
(126. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme
(127. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme
(128. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Egyebek
- Márkus István gépkocsi bejáróval kapcsolatos kérelme 
- Kovács Gábor kérelme a Fagyöngy u. 47. szám alá korlát elhelyezésére

Szekszárd, 2011. október 14.

Kővári László s.k.
GPB elnök