Szám: III. 79-40/2011.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2011. szeptember 20-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 14.00 óra


1./ napirendi pont
Mozgóárusok tevékenységének szabályozása
(78.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia
Előadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor
(Az előterjesztés a 2011. augusztus 3-i ülésre kiküldésre került.)

2./ napirendi pont
Javaslat a Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan megvásárlására
(101. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

3./ napirendi pont
TOSINA Egyesület szándéknyilatkozata
(105. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

4./ napirendi pont
IDESÜSS Pékség telekvásárlás
(109. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

5./ napirendi pont
Mikes u. 1. sz. alatti lakás felújítása
(110. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Bálint Zoltán ügyvezető igazgató

6./ napirendi pont
Javaslat az Alisca Nyilai Íjász Egyesület bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelmére
(102. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Majnay Gábor osztályvezető

7./ napirendi pont
„Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata számára szakfordítói szolgáltatás beszerzése a 3CE359P3 azonosítójú, “VIS NOVA” pályázat keretében” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(107. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Frey Tímea pályázati referens
(Az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra.)

8./ napirendi pont
„Szállítási szerződés TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezésű pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára” tárgyú nyílt pályázati eljárás eredménye
(103. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

9./ napirendi pont
„Szállítási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei számára nyomtató és fénymásoló kellékanyagok, valamint adattárolók beszerzésére.” tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye
(108. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Varga András osztályvezető
Előadó: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens

10./ napirendi pont
Tervezői művezetés biztosításával kapcsolatos szerződések módosítása
(104. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens

11./ napirendi pont
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás jóváhagyása a Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztési című pályázatához kapcsolódóan
(106. sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző
Előadó: Buncsek Attila pályázati referens
(Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

12./ napirendi pont 
Nyár u. járdafelújítása
(91.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

13./ napirendi pont
Szekszárd, Bethlen G. u. 35. sz. épület mögötti támfal építése
(92.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

14./ napirendi pont
Beton vízelvezető készítése Kisbödőben
(93.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

15./ napirendi pont
Tájékoztató játszóterek hatósági ellenőrzéséről és az azzal kapcsolatos teendőkről
(94.sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet_1)  (melléklet_2)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

16./ napirendi pont
Javaslat 19 db közvilágítási lámpatest elhelyezésére
(95.sz. bizottsági előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

17./ napirendi pont
Szekszárd város őszi kátyúzása
(96.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

18./ napirendi pont
Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozó tilos tábla kihelyezési kérelme
(100.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

19./ napirendi pont
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság kérelme
(98.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

20./ napirendi pont
Pályázat csúszásgátló burkolat elhelyezésére
(97.sz. bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető

21./ napirendi pont
Egyebek
- Bükk utcában sebességkorlátozó tábla kihelyezése


Szekszárd, 2011. szeptember 16.

Kővári László s.k.
GPB elnök