Szám: III. 1930/2010.

M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2010. november 2-án (kedd) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti műszaki tárgyaló
Ideje: 1400 óra


1./ napirendi pont
Javaslat bizottsági elnökhelyettes választására és az ülések időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Kővári László elnök
(szóbeli előterjesztés)

2./ napirendi pont
Táncsics u. 3. sz. alatti ingatlan használata
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
Herrné Szabadi Judit a Borvidék Nkft. ügyvezetője
Dr. Bodri István a Hegyközség elnöke
Szegedi Dezsőné az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület Tolna Megyei Szervezetének képviselője
(szóbeli előterjesztés)

3./ napirendi pont
Tájékoztató a klímastratégia-tervezetre beérkezett módosító javaslatokról
Előterjesztő: Kővári László elnök
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány kuratóriumi elnöke
(szóbeli előterjesztés)

4./ napirendi pont
Szekszárdi Polgárőr Egyesület 2010. III. negyedévi beszámolója
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Bakodi Róbert a Polgárőr Egyesület elnöke
(Lásd: 84. sz. bizottsági előterjesztés)

5./ napirendi pont
Széchenyi utcai lakók kérelme, tájékoztató a Bezerédj tömbbelső parkoló kialakításáról
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Meghívott: Dr. Kiss Gyula a Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője
(Lásd: 85. sz. bizottsági előterjesztés)

6./ napirendi pont
Helyi Építési Szabályzat egyes előírásainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

7./ napirendi pont
Területszerzés önkormányzati út szélesítése céljából
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

8./ napirendi pont
Cinka utcai telekhatár-rendezés, területcsere
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
(az előterjesztés az ülésen kerül ismertetésre)

9./ napirendi pont
Tájékoztató vis maior pályázatokról, a helyreállítási feladatokról
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 86. sz. bizottsági előterjesztés)

10./ napirendi pont
Javaslat az agyagbánya kezelési szerződés módosítására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 87. sz. bizottsági előterjesztés)

11./ napirendi pont
Javaslat LED-es lámpatestek megvásárlására
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 83. sz. bizottsági előterjesztés)

12./ napirendi pont
Közlekedési renddel kapcsolatos lakossági kérelmek
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 88. sz. bizottsági előterjesztés)

13./ napirendi pont
Javaslat a Hunyadi u. – Tartsay u. – Keselyűsi út csomópont közlekedési rendjének módosítására
Előterjesztő: Kővári László elnök
(szóbeli előterjesztés)

14./ napirendi pont
Tájékoztató a megrendelt kátyúzási munkákról
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 92. sz. bizottsági előterjesztés)

15./ napirendi pont
MÁV ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 89. sz. bizottsági előterjesztés)

16./ napirendi pont
Angyalné Szenek Viktória ingatlan vételi kérelme
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(Lásd: 90. sz. bizottsági előterjesztés)

17./ napirendi pont
Javaslat a Szőlőhegyi út tervezésére
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
(szóbeli előterjesztés)

18./ napirendi pont
Javaslat a szurdikok, külterületi utak gallyazására
Előterjesztő: Kővári László elnök
(szóbeli előterjesztés)

19./ napirendi pont
Egyebek

 

Szekszárd, 2010. október 28.

Kővári László s.k.
GPB elnök