M E G H Í V Ó

a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
2019. január 15. napján (kedden) tartandó rendes ülésére

 

Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)

Ideje:   8 óra 30 perckor

NAPIREND

 

1. napirendi pont:
„Tervezési szerződés a Modern Városok Program keretében megvalósuló új, fedett városi uszoda beruházással kapcsolatos Sportuszoda és kiszolgáló létesítmények ivóvíz és hőenergetikai rendszerének áttervezésére, épületgépészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(9. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

2. napirendi pont:
„Adásvételi szerződés Wosinsky Mór Megyei Múzeum részére városi terepjáró gépkocsi beszerzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(7. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

3. napirendi pont:
„Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázat eredménye
(8. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens

 

4. napirendi pont:
A Zöldtárs Alapítvány 2018. évi beszámolója a Szekszárdi Klímakörben végzett tevékenységéről
(5. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető
Meghívott: Baka György a Zöldtárs Alapítvány elnöke

 

5. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(1. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

6. napirendi pont:
Közterület-használati díj mellőzése iránti kérelem
(3. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

7. napirendi pont:
Lakossági kérelem mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
(4. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

8. napirendi pont:
Javaslat a bel- és külterületi ingatlanok 2019. évi bérleti díjára
(6. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
Előadó: Varga András osztályvezető

 

9. napirendi pont:
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2019. évi munkaterve
(2. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Kővári László elnök
Előadó: Kővári László elnök

 

 

További napirendi pont javaslat:

 •    A T-BUILD Építőipari Kft. közterület-használati díj mellőzése iránti kérelme
  (10. számú bizottsági előterjesztés)
  Előterjesztő: Märcz László igazgatóságvezető
  Előadó: Varga András osztályvezető
   
 •   Javaslat az MLSZ által kiírt „Óvodai Pályaépítési Programjához” kapcsolódó pályázat benyújtására
  (11. számú bizottsági előterjesztés)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
   
 •   A „Hiszek Benned Sport Program I. alprogram III. ütemhez” kapcsolódó pályázati program jóváhagyása
  (12. számú bizottsági előterjesztés) - (melléklet)
  Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
  Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

 

Szekszárd, 2019. január 11.