szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. október 05. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme II.
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Meghívott: Csukle Tibor ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001 Új orvosi rendelő létrehozása c. pályázat vonatkozásában kötött szerződések megszűntetésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárd, 56-os számú főút OBI körforgalom 5 ágúvá történő építse és körforgalomhoz kapcsolódó út megépítésére vonatkozó támogatási igény benyújtására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
5. napirendi pont:
Javaslat az orvosi rendelő új helyszínére, továbbá tájékoztatás a 552/2020. (IX.28.) határozatára
(333. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
7. napirendi pont:
Javaslat a „Megelőző régészeti feltáráson kézi föld-, és bontómunka, és járulékos geodéziai és térinformatikai feladatok ellátása” tárgyában a Wosinsky Mór Megyei Múzeum által kiír közbeszerzési eljárásban a bíráló bizottsági feladatok kapcsán létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására 
(329. számú bizottsági előterjesztés)-Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
8. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok program keretében megvalósítandó,  aSzekszárd, Sportuszoda komplett kiviteli munkái” tárgyában az Aquaplus Kft-vel, mint kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés 2020. szeptember 30. lejáratára tekintettel Szerződő Felek között aláírandó Nyilatkozat jogfolytonosságról megnevezésű dokumentum tartalmának elfogadására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
9. napirendi pont:
Javaslat az „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás  elindítására
(331. számú bizottsági előterjesztés)-Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
10. napirendi pont.
Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 azonosítószámú, a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház című projekt megvalósítása során szükséges informatikai eszközök beszerzése és kiállítási installáció összeállítása tárgyban” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(325. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 
 
11. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-ERFA-2019-00106 azonosítószámú „Generációk Parkja közösségi tér ütemezett kialakítása” című projekt vonatkozásában a projekthez szükséges növény anyag beszerzésére
(326. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
12. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 15550 hrsz-ú önkormányzati ingatlan vételére
(323. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
13. napirendi pont:
A Váz-Bau Kupa megrendezésével kapcsolatos kérelem
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
14. napirendi pont:
Javaslat az ALFA NOVA Kft. felperes peren kívüli egyezségi ajánlata tárgyában hozott 449/2020. (VII.2.) közgyűlési határozat teljesítésével kapcsolatban
(327. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
15. napirendi pont:
A Monfund Kft. ajánlata ingatlanok tulajdonjogának/hasznosításának rendezésére
(334. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
Szekszárd, 2020. október 01.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens