szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. szeptember 21. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti közigazgatási szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Fuchs Vivien bizottsági referens
Meghívott: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap terjesztési tevékenységének elvégzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
 
3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.4-16-SE2-2017-00001 azonosítószámú, a Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház című projekt megvalósítása során szükséges informatikai eszközök beszerzése és kiállítási installáció összeállítása„ tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Ladányi Roland ügyvezető igazgatóhelyettes
 
4. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
5. napirendi pont:
A 2020. évi költségvetés módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(209. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Bomba Gábor GVB elnök
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Non-Profit Kft. pénzügyi rendezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Bomba Gábor frakcióvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Illyés Gyula Megyei Könyvtár selejtezési kérelme
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat Gurovica Meliorációs Nonprofit Kft. felé fennálló önkormányzati követelések rendezéséről- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Szerződés jóváhagyása a veszélyhelyzet alatt kötött szerződések átfogó jogi-gazdasági vizsgálata tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
10. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(214. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Állásfoglalás kérés a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. átvilágítása tárgyában- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(216. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
12. napirendi pont:
Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tagságával működő társulások és az általuk fenntartott intézmények, továbbá a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátására
(302. számú bizottsági előterjesztés) -  Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
13. napirendi pont:
Javaslat a „Hálózat-fejlesztési, kapacitásbővítési  munkálatok” elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás elindítására
(303. számú bizottsági előterjesztés)-  Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
14. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében a pályázat megvalósításához szükséges költség-haszon elemzés elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződésmódosítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
15. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Wigand tér 1-2.szám alatt c. pályázat vonatkozásában támogatási szerződés módosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
16. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű pályázat keretében az Igényfelmérés és Kihasználtsági Terv és Akcióterületi Tervre vonatkozó vállalkozási szerződésmódosításra
(300. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dévai-Horváth Krisztina pályázati referens
 
17. napirendi pont:
A közétkeztetés tapasztalatairól
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 
18. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata úthálózatán a szükséges kijelölt gyalogátkelőhelyek felújító felfestése” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás megindítására
(301. számú bizottsági előterjesztés)-  Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Zalayné Cseresznyés Tímea osztályvezető
 
19. napirendi pont:
A településrendezési eszközök 2020/2. sz. részleges módosításának megindítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(215. számú közgyűlési előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
20. napirendi pont:
A Szekszárdi Kerékpáros Sportegyesület igénybevételi díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
21. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
22. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2011. (VII. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
23. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
 
24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 7. függelék módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
25. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
26. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezés
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
27. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
28. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosító számú „Sió turisztikai fejlesztése” című projekt keretében a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesület között kötött konzorciumi együttműködési megállapodás módosítására- Közgyűlés előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Holczer Nicolette pályázati referens
 
29. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd támogatási kérelme- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
30. napirendi pont:
A Tolna Megyei Diáksport Tanács kérelme
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Bomba Gábor elnök
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
31. napirendi pont:
Önkormányzati ingatlan értékesítésére meghirdetett pályázat elbírálása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(187. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. szeptember 17.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens