szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. augusztus 31. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer munkálatainak befejezéséről
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Tájékoztatás a TOP-6.6.1-16-SE1-00001 „Új orvosi rendelő létrehozása” tárgyhoz kapcsolódó új orvosi rendelő kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megszüntetésével kapcsolatosan
(260. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül megküldésre
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat „Adásvételi szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerének (KSZR) informatikai eszköz beszerzésére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
4. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 Zöld város kialakítása c. pályázat vonatkozásában kiírandó tervezési közbeszerzési eljárás megindítására
(257. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül megküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
 
5. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása c. pályázat vonatkozásában a villamos hálózat fejlesztésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítására
(258. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül megküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
6. napirendi pont:
Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása és korszerűsítése, valamint gazdasági épület közösségi házzá való átalakítása a TOP-6.7.1-16-SE-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében” a kivitelezési feladatok ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás megindítására
(259. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül megküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Dési Ildikó közbeszerzési referens
 
7. napirendi pont:
Javaslat a „2 db elektromos gépjármű beszerzése” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására 
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Kelemen Marianna beruházási és műszaki ügyintéző
 
8. napirendi pont:
Javaslat „Informatikai eszközök beszerzése Polgármesteri Hivatal részére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Letenyei Hédi közbeszerzési referens
 
9. napirendi pont:
Javaslat a 11210/1 hrsz-ú útrészlet vételárának meghatározására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
10. napirendi pont:
ADRI-ÉPKER Kft. közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd 2018 hrsz-ú önkormányzati ingatlan meghatározott részének vételére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
12. napirendi pont:
Tájékoztatás a koronavírus járvány esetleges második hullámával kapcsolatban felmerülhető önkormányzati intézményi költségekről
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
13. napirendi pont:
Kérelem a szekszárdi 798 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
14. napirendi pont:
Tájékoztató a 2019-2020. évi temető üzemeltetési időszakra vonatkozó vevői és szállítói analitikáról
(255. számú bizottsági előterjesztés)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rozinka Attila igazgatóságvezető
 
 
Szekszárd, 2020. augusztus 27.
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                         GVB elnök
 
Kiadmány hiteléül:
 
dr. Holczer Mónika
jogi és bizottsági referens