szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. július 27. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Házasságkötő terem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
 
1. napirendi pont:
Javaslat a TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 Óvoda fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen c. pályázat és a TOP-6.2.1-19-SE1-2019-00001 azonosítószámú Szőlőhegyi mini bölcsőde létrehozása című pályázathoz tervező által elkészült engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
2. napirendi pont:
Javaslat a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás” keretében a Víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, rekonstrukciója tárgyban benyújtott „Ivóvízvezetékek cseréje a szekszárdi utcákban” című pályázat megvalósítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában álló, Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkáinak elvégzésére a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00381 „A Belvárosi Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt keretében ” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(206. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés a Szekszárdi Vasárnap c. önkormányzati hetilap nyomdai előállítási tevékenységére” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(207. számú bizottsági előterjesztés)- Az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Javaslat „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlési üléseinek, valamint bizottságai üléseinek közvetítésére és műsorszolgáltatás ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények jogi és szervezeti működés strukturális átvilágítása feladatainak ellátására” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
(205. számú bizottsági előterjesztés)az előterjesztés később kerül kiküldésre
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Tájékoztató a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 304/2020. (VI.29.) határozata szerinti beszállítói előminősítő rendszer előkészítő munkáiról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Farkas Károly osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Javaslat Zöldfelület-karbantartó Csoport használatában lévő eszközök selejtezésére
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
Javaslat Szekszárdi 1. számú Óvoda Kindergarten használatában lévő eszközök selejtezésére
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Lakóhelyi parkolási igazolólapra vonatkozó kérelmek
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Javaslat tulajdonosi nyilatkozat megadására a Szekszárd, Őcsényi hegy 0438/71 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása kapcsán
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
12. napirendi pont:
A Szekszárdi Vasárnap veszélyhelyzet ideje alatti megjelentetéséhez kapcsolódó nyomdai tevékenységről való döntés
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
13. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának takarítására” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
14. napirendi pont:
Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Hallgatói Önkormányzata Elnöke kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: dr. Göttlinger István aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
15. napirendi pont:
A Kosárlabda Sport Club Szekszárd kérelme
Előterjesztő: dr. Göttlinger istván aljegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
16. napirendi pont:
Javaslat „Villamos energia beszerzése” tárgyban a Kbt. Második Rész szerinti uniós nyílt eljárásban kiírandó elektronikus árlejtéssel lebonyolítandó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és közbeszerzési dokumentációjának elkészítésére
Előterjesztő: dr. Nagy Csilla aljegyző
Előadó: dr. Göttlinger István aljegyző
 
 
 
 
 
Szekszárd, 2020. július 23.
                                                                                                                                                            Bomba Gábor s.k.
                                                                                                                                                                   GVB elnök
Kiadmány hiteléül:
 
                                   dr. Holczer Mónika
                            jogi és bizottsági referens