szekszard_.png
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. március 23. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
1. napirendi pont:
Javaslat a területbérleti szerződés meghosszabbítására
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Wirth Noémi jogász, jegyzői megbízott
 
2. napirendi pont:
„TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú Kerékpárosbarát Szekszárd” elnevezésű projekt kivitelezési feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban – személyi változás miatt - új bíráló bizottsági tagok kiválasztására, illetve az ajánlati kötöttség időtartamának hosszabbítására 
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00106 azonosító számú Generációk parkja elnevezésű projekt kivitelezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban az ajánlati kötöttség időtartamának hosszabbítására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
4. napirendi pont:
Tájékoztató a „TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja” megnevezésű pályázatról
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
5. napirendi pont:
Tájékoztatás a folyamatban lévő TOP-6.5.1-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú „Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule energetikai korszerűsítése” című pályázatról
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat az „Országos Bringapark Program” megnevezésű pályázat benyújtására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat az MLSZ által kiírt ”Óvoda Pályaépítési Program” pályázat benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
Szekszárd, 2020. március 19.
 
 
                                                                                                                                                        Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                    jogi és bizottsági referens