szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
2020. március 13. napján (pénteken) tartandó rendkívüli ülésére
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   9 óra
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
1. napirendi pont:
A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának meghallgatása
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Bomba Gábor elnök
Meghívott: Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató
 
NYILVÁNOS ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Kérelem a SZMJV Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan térítésmentes/támogatott használatára
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
Meghívott: Visnyeiné Rácz Klaudia a Tégy Jót Alapítvány képviselője
 
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
 
5. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a szekszárdi négycsillagos konferencia hotel megvalósításához szükséges támogatás biztosítására vonatkozó támogatási igény benyújtásának jóváhagyására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat a Modern Városok Program keretében a Szekszárdi Szakképzési Centrum fejlesztésének megvalósítása érdekében ingatlan vételére
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Rikker Anita Márta mb. osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Kérelem a Csokonai utca 11. sz. épülethez mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
8. napirendi pont:
Képviselői fogadóórán jelzett, forgalmi rendet érintő kérelmek
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
9. napirendi pont:
Kérelem a Dr. Hirling Ádám utca 15. sz. előtt mozgáskorlátozott parkoló kijelölésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
10. napirendi pont:
A Kiskadarka utca forgalmi rendjének felülvizsgálata
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
11. napirendi pont:
Javaslat közcsatornára történő rákötés pályázati kiírására
(a 128. számú bizottsági előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
12. napirendi pont:
Kérelem a Szekszárd, 732 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezésére
Előterjesztő: Rozinka Attila igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András osztályvezető
 
Szekszárd, 2020. március 12.
 
 
                                                                                                                                                        Bomba Gábor s.k.
          GVB elnök                              
Kiadmány hiteléül:
 
                                                         dr. Holczer Mónika
                                                   jogi és bizottsági referens