szekszard_.png
 
M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2020. február 24. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottsággal való együttes ülést követően
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Nkft. által a Szekszárd MJV Önkormányzata Közgyűlésének 15/2020. (I.30.) határozatában elrendelt feladatok végrehajtására
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Berlinger Attila ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Útkezelési feladatokról való megállapodás a „Sió turisztikai fejlesztése” című, TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
Meghívott: dr. Németh Csaba a Tolna Megyei Balassa János Kórház főigazgatója
 
3. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
Meghívott: dr. Cseke László könyvvizsgáló
 
5. napirendi pont:
Megállapodás a Szekszárdi Tankerületi Központ és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata között a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában elhelyezett AJKP-ban résztvevő tanulók kollégiumi étkezésének biztosítására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
6. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat a 2020. évi közfoglalkoztatási programban való önkormányzati részvételre- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Szekszárd Város Bora elismerő cím alapításáról és odaítéléséről szóló 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
Előkészítésért felelős: dr. Molnár Kata jegyző
 
9. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020. (…) önkormányzati rendelete a Képviselői Alapról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: Majnayné Sajben Anna igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város településrendezési eszközei 2019/6. sz. módosításának (sporttelep) elfogadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Herr Teréz főépítész
Előadó: Herr Teréz főépítész
 
11. napirendi pont:
Vidékfejlesztési Program népszerűsítését szolgáló támogatás egyéb működési célra történő átadása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
12. napirendi pont:
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város módosított Integrált Területi Programjának elfogadására- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
13. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának a TOP-6.1.5-16-SE2-2019-00001 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Szekszárdon” című projekt projektmenedzsment feladatok ellátásáról szóló 129/2020. (II.17.) határozatával kapcsolatos feladat határidejének módosítása
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető
 
14. napirendi pont:
A Városi Érdekegyeztető Tanács megállapodásának felülvizsgálata- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(a 77. számú közgyűlési előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
15. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 131/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
16. napirendi pont:
Tájékoztatás a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 130/2020 (II.17.) számú határozatának végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Bodor Adrienn osztályvezető
 
17. napirendi pont:
Javaslat közterület elnevezésére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
 
18. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítása- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(74. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
19. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár szerverének rendszerfelügyeleti, karbantartási és javítási munkáinak elvégzésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
20. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Tolna Megyei KSZR rendszerfelügyeletére és a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár által a települési szolgáltató-helyek használatába adott informatikai eszközök karbantartására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
21. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés a Szekszárd MJV közterületeinek és csapadékvíz- csatornahálózatának patkánymentesítésére” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
22. napirendi pont:
Javaslat a „Vállalkozási szerződés közvilágítási, valamint tér- és díszvilágítási berendezések üzemeltetése, karbantartása Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
23. napirendi pont:
Javaslat a „Baka I. Ált. isk. energetikai korszerűsítése III” elnevezésű projekt kivitelezésii feladatai ellátására kiírt közbeszerzési eljárásban a benyújtott ajánlatok bíráló bizottsági feladatainak ellátására létrehozandó Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztására 
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
24. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2020.(…) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
25. napirendi pont:
Javaslat a temető feltáró út létesítéséhez szükséges területek önkormányzati tulajdonba vételére- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
26. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdról Bonyhád irányába közlekedő regionális járatok útvonalának módosítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
27. napirendi pont:
A Szekszárdi „Fősővárosi” Kör Egyesület közterület használati díj mellőzése iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
28. napirendi pont:
Javaslat közétkeztetéshez szükséges zöldségek és gyümölcsök megtermelésére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
29. napirendi pont:
Javaslat szociális célú tűzifa vagy azt pótló brikett alapanyag előállítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
30. napirendi pont:
Javaslat vezetékjog alapítására és annak ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
31. napirendi pont:
Javaslat az állati eredetű melléktermékek gyepmesteri telepre történő beszállítására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
32. napirendi pont:
Állásfoglalás Szekszárd Város Közlekedési Kártya kiadására
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
33. napirendi pont:
A Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány kérelme
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
34. napirendi pont:
Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Közhasznú Nonprofit Kft. mérlegbeszámolójának elfogadására
(64. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Meghívott: Csillag Balázs ügyvezető igazgató
 
35. napirendi pont:
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részvételével folyó polgári peres eljárásokról- Közgyűlési előterjesztés véleményezése
(63. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla folyamatellenőr
 
 
 
Szekszárd, 2020. február 20.
 
 
                                                                                                                                                      Bomba Gábor s.k.
                                                                                                                                                            GVB elnök                               
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens