M E G H Í V Ó
a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
2020. február 3. napján (hétfőn) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Díszterem (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. I. emelet)
Ideje:   16 óra
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Ajánlat az Alisca Terra Nkft. Tiszamente-Óbecse Kft-ben lévő üzletrészének vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Szabó Antal Mihály ügyvezető igazgató
 
2. napirendi pont:
Ajánlat a Szekszárdi Vízmű Kft. tulajdonában lévő ingatlan vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Meghívott: Artim Andrásné ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Javaslat a TOP 6.3.2-16-SE1-2017-0001 azonosítószámú Zöld város kialakítása elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
4. napirendi pont:
Javaslat a „Megbízási szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, intézményei, társulásai és többségi tulajdonú gazdasági társaságai által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó, valamint az európai uniós forrásból és a Modern Városok Program keretében lefolytatandó nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására, az eljárások előkészítésére, lebonyolítására, és szakmai támogatására” tárgyában kiírt közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
5. napirendi pont:
Javaslat a „TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001 azonosítószámú az Ipari Park csarnok és járdatervezés” elnevezésű projekt tervezési feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
6. napirendi pont:
Javaslat a „Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő kulturális, szociális és egészségügyi intézmények takarítási munkáinak elvégzésére” tárgyú vállalkozási szerződés módosítására
Előterjesztő: dr. Kajos Nikolett aljegyző
Előadó: dr. Kajos Nikolett aljegyző
 
7. napirendi pont:
A Re-víz Duna-menti Kft. halasztás engedélyezése iránti kérelme
Előterjesztő: Tamási Anna igazgatóságvezető
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető
 
8. napirendi pont:
Közterület használati díj mellőzése iránti kérelem
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
9. napirendi pont:
A HYBRID ART MANAGEMENT Művészeti és Szolgáltató Kft. közterület használati díj mérséklése iránti kérelme
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
10. napirendi pont:
Kérelmek önkormányzati ingatlanrészek vételére
Előterjesztő: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
Előadó: dr. Varga András mb. igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2020. január 30.
 
                                                                                                   Bomba Gábor s.k.
                                                                                                          GVB elnök                               
Kiadmány hiteléül:
 
                                             dr. Holczer Mónika
                                         jogi és bizottsági referens